I perioden bilen er i vårt område fram til 5.juni kan du også bestille dekningsbilen heim på tunet ditt for ei dekningsmåling. Om du vurderer å kjøpe satellittbaserte presisjonsutstyr, men er usikker på om ein kan få inn korreksjonssignal hos deg, kan ein med bilen sjå om det utstyret du vurderer vil fungere på din gard. NLR dekningsbilen innheld ulik elektronikkutstyr som målar signal- og korreksjonsdekninga (GPS dekning) der kor bilen kjem til.

Det er og mogleg å få NLR oppstartsråd presisjonslandbruk i kombinasjon med dekningsmåling eller utan. Vi tilbyr og oppkøyring av skiftegrenser. Eit besøk kostar 675,-kr pr time.

Interesse meldast til Lars Gunnar Flatvad, tlf: 93271873 eller mail: lars.gunnar.flatvad@nlr.no. Meld gjerne interessen snarlig, slik at vi får inkludert den i kjøreruta vår gjennom fylket.

Foto: Aurora Hanninsdal