Normalt bruker vi varmesum etter førsteslått som et godt hjelpemiddel for å vurdering av kvalitet i andreslåtten.

– Med normale vekstforhold starter vi beregninga dagen etter førsteslåtten er unnagjort på det enkelte skifte. Hvis du ikke er veldig sein med gjødslinga etter slått, altså mer enn ei uke etter slått, fungerer dette veldig bra som et hjelpemiddel, sier Oddbjørn Kval-Engstad, grovfôrrådgiver i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) Innlandet.

3 A7 A7164

Rådgiveren forklarer videre at man ved uttak av stor avling der jorda er tømt for gjødselreserver og du samtidig er sein med ny gjødsling, anbefales å sette startdato for ny beregning av varmesum først tidligst dagen etter gjødslinga er utført.

IMG 1864
I normale år kan man sette startdato for beregning av varmesum etter førsteslått til dagen da slåtten er unnagjort. Ved store avlinger kan man bruke datoen hvor gjødslinga er utført. Foto: Morten Livenengen

Erfaring tilsier

– Allerede før vi begynte å bruke varmesum som hjelpemiddel så vi at plantene eldes og kvaliteten sank under moderat tørkestress etter at gjenveksten kom i gang omtrent som normalt, erindrer Kval-Engstad.

Han husker videre at det stadig ble observert lite skyting i timoteieng fem til seks uker etter førsteslått, men at veksten hadde stagnert.

– Fôranalysene tilsvarte lengre utvikla gras, sier Kval-Engstad.

Året som er så unormalt

– Men hva da når året i år langt fra kan sies å være normalt?

– Vi har jo hatt flere år den siste tida hvor det har vært perioder med til dels sterk tørke, ikke bare i 2018 og i år, og da flere steder i landet. Gjenveksten har da stoppa opp kort tid etter førsteslått, om den i det hele tatt har starta, svarer rådgiveren.

Erfaringene som rådgiveren da har gjort seg tilsier at man i slike år bør sette startdato for ny beregning av varmesum når veksten starter opp igjen for å få et godt mål på kvalitetsutviklinga fram mot andreslått.

Likt ut fra start

De tidligst slåtte engene har i år måttet vente to til tre uker på nedbør, mens for mange som tok slåtten i siste halvdel av juni fikk nedbør umiddelbart etter slått med påfølgende god gjenvekst.

– I praksis kan vi enkelt sagt sette samme startdato for beregning av varmesum til andreslått, eventuelt justert for ekstra treg start på tørkesvak jord. Alle hadde gjødsel til overs etter en redusert førsteslått, sier Oddbjørn Kval-Engstad.

– De som har vatning kan unngå slike tilpasninger, supplerer han.

Skjermbilde 2023 07 21 kl 13 53 12
Har du vatningsanlegg, vil beregningene for varmesum i langt større grad følge et normalår. Foto: Morten Livenengen

Hvor mange døgngrader skal det være mellom slåttene?

Hvor mange døgngrader det bør være mellom slåttene er avhengig av hvilken slåttestrategi man har.