Meld deg på gratis webinar 1. november kl. 19.00

– Vi ønsker å gi kornbonden nyttige og faglige tips fram mot neste vekstsesong. Dette vil vi blant annet gjøre gjennom webinarer som belyser en rekke temaer, sier Einar Strand, fagkoordinator korn i Norsk Landbruksrådgiving (NLR).

Han har sammen med de beste rådgiverne i landet satt sammen et faglig godt program for kornbonden.

Skjermbilde 2022 10 20 kl 09 35 19

Bondens viktigste ressurs

I første webinar, som arrangeres 1. november kl 19.00, rettes fokus og søkelys mot jorda – bondens viktigste ressurs.

Kari Bysveen, rådgiver i NLR Innlandet, har i en årrekke jobbet med problemstillinger og spørsmål knyttet til jord, jordstruktur og jordhelse. Ett av hennes seneste prosjekter ser på hvordan man kan bygge moldinnhold på sand- og siltjord hvor det hovedsakelig dyrkes korn.

– I mitt foredrag kan du lære mer om hvilke tiltak du som kornbonde, kan bedre kan legge til rette for best mulig jordstruktur og jordhelse. Det er faktisk noen grep vi kan gjøre, sier Bysveen.

Fengende fangvekser

Er fangvekster bare en mote som vil gå over om noen år eller har det noe for seg? Dette spørsmål skal Silja Valand, rådgiver i NLR Viken, forsøke å gi et godt og faglig begrunnet svar på i sitt foredrag.

– Fordelene med fangvekster er mange, og jeg tørr påstå det overgår ulempene mange ganger. Ritkig nok er det hensyn man må ta og man må legge til rette for at fangvekstene skal trives, sier Valand.

Skjermbilde 2022 10 20 kl 09 34 40

Gjødsling i vekstsesongen 2023

24. november arrangeres et nytt webinar. Denne gangen er det gjødsling til korn som er tema.

– Vi tar for oss hvordan man kan gjødsle de ulike kornartene kommende sesong. Her belyser vi næringsdekning, gjødselkilder og strategier i lys av dagens gjødselspriser. Vi ønsker å finne den metoden og strategien som gir kornbonden best økonomi, sier Einar Strand.

Kornkampanje 01