Mange havreåkre står fint på tross av tørken, men på lett jord bærer veksten preg av mangel på nedbør i juni. I går gikk vi kontroll hos Jan Terje Håkedal på Løddesøl, der nesten heile familien var med å gikk manngard på de store jordene der. Det første jordet vi gikk på er 180 daa stort. Det er viktig å registrere og luke ut fremmedkorn som inneholder gluten, som bygg, hvete og rug. Vi tar også med oss floghavre og hønsehirse om vi finner det. De som leverer og får godkjent rein havre, får et tillegg i prisen og folk som trenger det kan kjøpe norsk, glutenfri havre.

Havrekontroll hos Hakedal 11 07 2023 B ibs
Havrekontroll på et 180 daa stort jorde på Løddesøl. På bildet øverst ser vi fra venstre: Jan Olav, Eivind, Inger Lise - alle Håkedal, Georg Smedsland, Sofie Augland. Bak: William og Jan Terje Håkedal.