Dagene på Evje stod i presisjonen og teknikkens tegn.

På Landbrukets Dag på Evjemoen forrige helg hadde NLR Agder en større stand med fokus på temaene presis mineralgjødsling, bruk av lavavdriftsdyser, grovforøkonomi og ikke minst ulike hjelpemidler for å øke presisjonen i landbruket på agder, blant annet en enkel sporfølger.

Det ble både fredag og lørdag gjennomført demonstrasjon av presis mineralgjødsling og bruk av kantspreder, dette samla nærmere 50 mennesker fordelt på de to dagene.

Det ble også satt fokus på grovfôrøkonomi og ulike strategier for produksjon, og hva dette har å si for kostnadene pr. fôrenhet ved de ulike driftsoppleggene

Rundballer LD 2022
Her viser vi kostnadene pr. rundballe med ulike strategier på drift. Det er fortsatt rimeligst å produsere grovfôret pr. balle med en fornuftig agronomisk drift, der en gjødsler i henhold til norm, har gjenlegg hvert 5. år, kalker ved gjenlegg og driver en fornuftig ugraskamp. Kostnaden ved å produsere en rundball har gått opp ca 30 % de siste 1,5 årene.
Dysedemo LD 2022 ths
Her demonstreres forskjellen på vanlige dyser og lavavdriftsdyser ved sprøyting. Lavavdriftsdyser vil i de fleste kulturene gi en fornuftig dekning samtidig med at avdriften reduseres. Dette gjør at avstanden mot kant for en del midler kan reduseres.
Stand LD 2022 ths
Her har vi brukt en forsøksgjødslingsmaskin for å vise frem en enkel sporfølger, som fungerer helt utmerket på eldre maskiner, og gir nøyaktige kjørespor til både gjødsling, sprøyting og isåing med Einbøck.