Du får ein utanfor til å sjå på drifta med nye og erfarne auger. Mentor bruker si erfaring til å rettleie deg. I løpet av året blir 5 møter / treff dekka av ordninga.

Mentor får dekka arbeidsinnsats via jordbruksavtalen. Ny bonde får tilgang til mykje kunnskap og erfaring! Dei åra ordninga har vore har vi fått mange gode tilbakemeldingar!

Har du vore bonde i minst 5 år kan du søke om å bli mentor. Vi treng mentorar med erfaring og interesse for produksjon og menneske!

Les gjerne om dei unge gardbrukarane i Øvre Åkhus i Bygland som hadde Åse Ingebjørg Flateland som mentor no i 2021:

Flott med mentor! | NLR Agder

Les også:

Mentorordninga i landbruket | Norsk Landbruksrådgiving (nlr.no)