20201026 141125 1

Beste praksis sau

Vi inviterer til erfaringsutveksling mellom sauebønder.
NLR Vest SA
Nye jordprover

Korleis vi utfører jordprøver og gjødslingsplan

Ein del av «grunnfjellet» i forsøksringane, og seinare i Norsk Landbruksrådgiving, har vore å ta jordprøver og å lage gjødslingsplanar til medlemane. Men korleis vert dette arbeidet eigentleg utført?
NLR Vest SA
Prisvinneren nasjonal jordvernpris

Gjev jordpris til NLR Vest

I en høytidelig prisoverrekkelse ble Norsk landbruksrådgiving (NLR) Vest tildelt den nasjonale jordvernprisen av Landbruks- og matminister Olaug Bollestad for sitt arbeid med å gi overskuddsjord til de som virkelig har bruk for den, nemlig bøndene.
NLR
Hoymole

Opprusting til neste års ugraskamp!

Då kan sjå den for deg, den store flotte enga nedom løa. Eit jamt grønt teppe av høgreist timotei. Men der i midten står ho, skåret i gleda, den enorme høymola.
NLR Vest SA
Vanningsanlegg

Fagtur med tema vatningsanlegg

Måndag 6. september får vi besøke NLR Innlandet. Dei har laga eit fagprogram for oss der vi får nyte godt av lokale rådgjevarar sine kunnskapar om teknikk, prosjektering og innkjøp av vatningsanlegg.
NLR Vest SA
Gras stripe

Slik får du bedre surfôr!

Her kan du lese om programmet som enkelt forklarer deg hvilke egenskaper surfôret ditt har, og i tillegg gir deg gode råd om hva du bør gjøre.
NLR Vest SA
Image0000001

Unngå avvik i KSL

- sørg for å ha gyldige jordprøver og godkjend sprøyte!
NLR Vest SA
Kom hit

Kven er best på kurs i landbruket?

Haust og vinter er kurs-sesong for landbruksbedrifter. NLR Vest har eit breitt utval av kurs, og utvalet blir breiare for kvart år!
NLR Vest SA
Hms landbruk 21

Kurs i Praktisk HMS arbeid

Har du avvik i KSL? Er du usikker på om garden din er trygg nok? No kan du melde deg på kurs i praktisk HMS-arbeid!
NLR Vest SA
Slokkjeoving aug 21

Sertifiseringskurs i brannsikring ved varme arbeid

Brann kan fort oppstå ved utføring av varme arbeid. Den som utfører slikt arbeid, skal ha innsikt i brannrisiko,og utføre arbeidet på ein slik måte at brann ikkje oppstår.
NLR Vest SA
Testhenger

3 gode tips som kan forbedre kvaliteten på åkersprøyta di!

Fra 1. Januar 2020 ble det innført krav om at åkersprøyter skal funksjonstestes hvert tredje år. NLR Vest tilbyr funksjonstest som inkluderer hjelp til å rette feil og mangler, og opplæring i innstilling og bruk av sprøyta.
NLR Vest SA
1 2 3