20210531 123239

Fokus på jord

I haust planlegg vi ei rekke med markdagar med tema jord. På desse markdagane blir det ei kort innleiing om jord og jordhelse, og om korleis ein sjølv kan undersøkje jorda si. Mesteparten av tida blir brukt til å grave i jorda og observere.
NLR Vest SA
Verknadstabell attlegg NLR Vest juni 2021

Verknadstabellar for ugrasmiddel i grasmark

NLR Vest har tidlegare avvikla to webinar med mekanisk og kjemisk bekjemping av ugras som tema. Her blei det valt ut nokre få aktuelle ugras. Verknadstabellen syner alle aktuelle kjemiske middel som kan brukast til eng og beite (ikkje attlegg). Det er teke med dei vanlegaste ugrasa.
NLR Vest SA
Markvandring Bulken 030621 Veka 3
Medlem

Resultat frå grasprøver før 1. slått 2021

I slutten av mai/ byringa av juni har NLR Vest teke ut grasprøver i enga. Fôret er enno energirikt, men prøvene viser høgt innhald av fiber. Det varme véret gjer at utviklinga går raskt.
NLR Vest SA
Lokalmatringen

Ny medlemsfordel i NLR Vest

NLR Vest har nyleg inngått ein avtale med Lokalmatringen AS som gir medlemar i NLR Vest gratis medlemskap i Lokalmatringen.
NLR Vest SA
Felde

Grovfôrrådgiving på utbyggingsbruk

Har du byggeplanar, driv du med utbygging eller har du nettopp bygd ut? Då har vi eit kjempegodt rådgjevingstilbod til deg!
NLR Vest SA
I Sandal

Ynskjer du tettare oppfølging gjennom sesongen?

Mange bønder treng meir grovfôr. Det er økonomisk fornuftig å nytte eigne ressursar best mogeleg, og såleis få mest mogeleg ut av eige grovfôrareal. NLR Vest kan hjelpe deg med å nå måla dine!
NLR Vest SA
1 2