Bringebaer

Kurs i bringebærdyrking

Kurset er en innføring i bringebærdyrking og passer for nye dyrkere og de som vurderer å starte.
NLR Vest SA
Maskinforarkurs Sunnfjord Ved Mo

Maskinførarkurs

Digital teoridel 27.-30. april 2023. Praksisdag: Nordfjord, Indre Sogn og Nordhordland.
NLR Vest SA
Varonn snart Bilde 21 03 23

Våronnmøte jordbruk

Det blir våronnmøte for alle interesserte medlemar i heile NLR Vest sitt område. Møta går på Teams.
NLR Vest SA
Gjodselspreiar

Gjødselprisar mars 2023

Kalksalpeter har blitt billegare i høve til andre typar gjødsel i det siste, dermed meir aktuell som rein nitrogenkjelde enn den har vore tidlegare.
NLR Vest SA
Arsmelding 2022

Årsmelding 2022

Her finn du årsmeldinga for 2022 frå NLR Vest
NLR Vest SA
Kalk LTB

Diverse typer kalk i sekk og bulk

Mange steder på Vestlandet er det stort behov for å kalke, og det er flere typer kalk å velge mellom. Hva som passer best hos deg er avhengig av varetilgang, maskinpark og tid.
NLR Vest SA
Rundballer

Grovfôrkampanje - Kjenn grovfôret ditt

Grovfôret er den viktigaste delen av fôringa. Innhald av næring og struktur er avgjerande når ein skal fôre ein drøvtyggar. Skal ein ha den beste tilpassinga av kraftfôr må ein vete kva grovfôret inneheld.
NLR Vest SA
Grovforvinnar Lam 2023

Stor oppslutning på Lam 2023

560 sauebønder og andre med interesse for sau var samla til Lammekongress på Scandic Hell i Stjørdal helga 18.-19. februar.
NLR Vest SA
Hms landbruk 21

Fyrstehjelpskurs for landbruket!

Var det tre innblåsingar og tjue kompresjonar? Eller var det 2-30?? Skal vi blåse i det heile tatt? Korleis var det no vi skulle hindre sjokk og sirkulasjonssvikt?
NLR Vest SA
Heading 3

Har du høyrt om SMIL-midlane?

Om du har gardsdrift og søkjer om produksjonstilskot, kan du også få tilskot til spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL).
NLR Vest SA
1 2 3 ... 11