Rådgjeving på utbyggingsbruk

22.01.2020 (Oppdatert: 16.04.2020)

NLR Vest har fått økonomisk stønad til eit prosjekt der vi kan hjelpe til med styrka grovfôrrådgiving på utbyggingsbruk i Vestland fylke. Dette gjeld brukarar som har tenkt å bygge, nyleg har bygd ut eller er i ein utbyggingsfase, der det er fokus på produksjon av meir grovfôr.

I prosjektet kan vi ha med alle produksjonar der grovfôr er viktig. Såleis gjeld dette gardar med mjølkeproduksjon på kyr eller geit, samt dei som driv med kjøtproduksjon på sau, oksar eller ammekyr.  

Vår rådgjeving blir lagt opp etter behov og ynskje frå dei som melder seg på. Tema kan vere fornying av eng, val av såfrø, ugraskamp, vurdering av fôrkvalitet, mekanisering, drenering m.m. Som eigenandel må deltakarane forplikte seg til å ta minst ei fôrprøve, helst to. Prisen for ei prøve vil ligge rundt 1500 kr inkludert uttak og analysekostnad, avhengig av analysetype og laboratorium. Ved 2 prøver rundt 2500 kr. Rådgjevaren tek ut prøvene ved besøk. Vi ser føre oss oppfølging av kvar deltakar gjennom vekstsesongen 2020 og utover hausten.

-Er dette noko for deg?

Meld deg på her:Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.