Ledig stilling: Rådgjevar i fruktdyrking, 100 % stilling, vikariat

09.07.2020

Vi søker etter vikar i 100 % stilling som rådgjevar i fruktdyrking, med moglegheit for fast tilsetting. Stillinga er plassert ved kontoret vårt på Njøs frukt- og bærsenter i Sogndal. Arbeidsstad er region Indre Sogn, og for meir om kva regionen kan tilby, sjå www.sognefjord.no.

På Njøs- frukt og bærsenter er det eit sterkt og aktiv fagmiljø, og NLR Vest har fire tilsette rådgjevarar ved kontoret. NLR Vest er den største eininga for fruktrådgjeving i Noreg, med 6 tilsette innan fagområdet. Vikaren vil arbeide tett saman med dei andre rådgjevarane på fagområdet, både i eigen eining og på landsbasis. I starten vil arbeidsoppgåvene vere mest knytt til forsøksoppgåver, jordprøvetaking, osb. Etter opplæring vil ein kunne gå meir inn i vanlege rådgjevingsoppgåver. Relevant praksis kan kompensere for manglande utdanning.

Arbeidsoppgåver:

 • Rådgjeving til fruktdyrkarar innanfor plantevern, gjødsling, plantesystem, osb.
 • Planlegge og gjennomføre fagmøte, demonstrasjonar, kurs og prosjekt
 • Registreringsarbeid i samband med forsøk, plantevern og prognosar
 • Ta jordprøver og lage gjødslingsplan
 • Andre oppgåver etter avtale


Vi tilbyr:

 • Varierte, utviklande og interessante arbeidsoppgåver i eit aktivt fagmiljø med tru på fruktnæringa
 • Dyktige og positive medarbeidarar med høg fagleg kompetanse
 • Gode høve for fagleg utvikling
 • Stor grad av fleksibilitet og ansvar
 • Løn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar


Vi ynskjer ein medarbeidar med:

 • Interesse for, erfaring med og kompetanse på fruktdyrking
 • Universitets- eller høgskuleutdanning innan jord- og plantekultur
 • Initiativ, engasjement og gode samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide strukturert og sjølvstendig
 • God skriftleg og munnleg framstillingsevne på norsk
 • Eigen bil til disposisjon og positivt syn på ein del reiseverksemd


Søknadsfrist: 15. august 2020

For meir informasjon om stillinga, ta kontakt med: Faggruppeleiar Stine Huseby, stine.huseby@nlr.no mob. 480 40 498 eller dagleg leiar Liv Lyngstad, liv.lyngstad@nlr.no , mobil: 982 45 830. Søknaden skal sendast på e-post til NLR Vest SA: vest@nlr.no

Norsk Landbruksrådgiving Vest SA er eigd av 3800 medlemar og er størst innan landbruksfagleg rådgjeving på Vestlandet. Vi er 34 tilsette fordelt på 10 kontor. Våre arbeidsoppgåver omfattar rådgjeving og fagleg utvikling innan jord- og plantekultur, økonomi og næringsutvikling, maskinteknikk og presisjon, planlegginga av landbruksbygg, helse, miljø og tryggleik. Vi skal vere bonden sitt fyrsteval innan rådgjeving.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.