Fugleinfluensa i Noreg: alle tamfuglar i Vestland skal vere innandørs!

15.12.2020 (Oppdatert: 15.12.2020)

Det er påvist høgpatogen fugleinfluensa i mange land, bl.a. i Noreg. For å hindre smitte frå ville til tame fuglar har Mattilsynet innført «portforbod» for fjørfe i fleire fylke, også i Vestland.

"Portforbod": alle tamfuglar skal vere innandørs. Fotograf: Else Villadsen

Eit portforbod vil seie at alle tamfuglar i høgrisikoområde skal vere innandørs eller eventuelt under tak.

I tillegg må hobbyfjørfe i risikosonene registrerast: Registrere hobbyfjørfe hos Mattilsynet

Portforbodet gjeld også for økologiske fjørfe. Økologiregelverket tillèt å halde fjørfe inne eller under tak i ein avgrensa periode på grunn av slike restriksjonar. Dette har difor ikkje innverknad på økologigodkjenninga av verksemder eller statusen på produkt.

 

Les meir her: Fugleinfluensa i Norge høsten 2020 | Mattilsynet

Høgrisikoområde for fugleinfluensa:

 

  • Vestland
  • Trøndelag
  • Møre og Romsdal
  • Rogaland
  • Agder
  • Vestfold og Telemark
  • Viken
  • Oslo
  • Innlandet


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.