Kurs i praktisk HMS-arbeid

07.02.2019 (Oppdatert: 07.02.2019)

Her inn du oversikt over dei kursa vi har sett opp til no.

Kurset gjev godkjend HMS-kompetanse
•Oppfyller krav frå styresmaktene om HMS-opplæring for leiar (§ 3-5 AML).
•Grunnleggande innføring i systematisk HMS-arbeid.
•Delar av kurset er heime, via internett på eiga datamaskin.
•Knytt opp til KSL-standardane, konkret om HMS på din gard.
Innhald: •Skade og ulukkesrisiko /brann- og el-tryggleik
•Ergonomi/ Psykisk helse
•Kjemisk og biologisk arbeidsmiljø /Støy/Vibrasjonar
•Arbeidsgjevaransvar / opplæring/ beredskap/ tiltak og rutinar

Omfang: Kurset er tre-delt, to oppmøte, i alt 12 timar:
1. Rettleiing-motivasjon- gruppe med lærar, grunnleggande om HMS (3 timar)
2. E-læring - eigenstudie på internett med elektroniske oppgåver
3. HMS i praksis - gruppe med lærar, vernerunde med drøfting (3 timar)

Pris
2300,- for medlemmer av Norsk Landbruksrådgiving
1.900,- for medlemmer med HMS-Avtale
3.200,- for andre.
1.300,- for deltakar nr. 2 frå same verksemd

Kurslærar:
Kolbjørn Taklo, seniorrådgjevar HMS. Kolbjorn.taklo@nlr.no Tlf 91396560

Påmelding

Tid og stad

•04. mars frå kl 13.00 til 16.00, Stryn kulturhus, PHMS del 1 (del tre skal avtalast på kurset)
•05. mars frå kl. 10.00 til 16.00, Mo og Øyrane vgs, Mo i Førde, PHMS, heile kurset
•07.mars frå kl 10.00 til 16.00, Sogn Jord og Hagebruksskule, Aurland, heile kurset

PåmeldingFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.