Kurs i feltkontroll av hjorteviltkjøtt

09.01.2020

Bli kvalifisert til å kontrollere at hjortekjøtet er sjukdomsfritt og av god kvalitet! Skogbrukets Kursinstitutt inviterer til kurs i feltkontroll for hjorteviltkjøt.

Les mer ›

Treng du gjødslingsplan?

03.12.2019

Då kan vi i Norsk Landbruksrådgiving Vest hjelpe deg. Ein gjødslingsplan hjelper deg å gjødsle optimalt, både økonomisk og miljømessig.

Les mer ›

Løftar teknikkfaget med fagmøte

10.01.2020 (Oppdatert: 14.01.2020)

6. og 7. februar kan du høyre heile 26 fagforedrag om maskinteknikk og presisjonslandbruk på NLR Teknikkmøtet på Gardermoen. Rådgivar i NLR Vest, Gunstein Dyrdal, er med.

Les mer ›

Nytt nummer av Vestlandsbonden

19.12.2019

Tidlegare denne månaden sendte vi ut eit nytt nummer av medlemsbladet vårt til alle som er medlemar hjå oss.

Les mer ›

Sjekk gjødslingsplanen din!

19.12.2019

Vi er godt i gang med gjødslingsplanlegging for 2020. Gjødslingsplanen er årleg. Det normale er at vi lagar ny plan til medlemane kvart 4. år.

Les mer ›

Helikopterkalking av beite, våren 2020

17.12.2019 (Oppdatert: 31.01.2020)

Ynskjer du kalking av bratt areal med helikopter? Våren 2020 blir det tilbod om helikopterkalking.

Les mer ›

6 nye andelslandbruk med vestlandsmodell

04.12.2019 (Oppdatert: 14.02.2020)

Tradisjonelt sett er det grønsaker ein produserer i andelslandbruk. Vestlandet er ikkje kjent for grønsakdyrking og det er langt mellom dei store åkrane.

Les mer ›

Bli med i mentorordninga Bonde hjelper bonde!

27.11.2019 (Oppdatert: 03.02.2020)

Mentorordninga Bonde hjelper bonde går ut på at du som er fersk bonde eller skal i gang med ny produksjon, gjer ein formell avtale gjennom mentorprosjektet om å få ein mentor som diskusjonspartnar i drifta gjennom eitt år. Ordninga omfattar alle produksjonar, også Inn på tunet, lokal foredling m.m.

Les mer ›

Klimabonden- Klimaklokt landbruk på Vestlandet

27.09.2019 (Oppdatert: 04.10.2019)

Her finn du fem fine filmar som viser korleis du som bonde kan gjere klimatilpasningar i praksis!

Les mer ›

Jordprøvesesongen startar opp!

21.08.2019 (Oppdatert: 06.09.2019)

Treng du nye jordprøver i år, eller eventuelt ny gjødslingsplan for 2020? Leit fram planen din og les informasjon her!

Les mer ›

Vossakvann - ei av dei eldste kulturplantane

12.06.2019

Vossakvann reknast som den einaste kultiverte grønsaken med opphav i nordisk flora.

Les mer ›

Ny klimastasjon på Hauge

13.05.2019

Denne veka har NIBIO vore på plass på garden Hauge, ein kilometer utanfor Sandane, og montert ny stasjonær klimastasjon.

Les mer ›

Ynskjer du tettare oppfølging gjennom sesongen?

01.04.2019 (Oppdatert: 30.04.2019)

For deg som dyrkar grovfôr, har vi no utvikla eit tilbod som skal sikre deg samanhengande rådgjeving gjennom heile vekstsesongen, til ein god pris.

Les mer ›

Ammekudag på Haugalandet

12.04.2019

Laurdag 6. april reiste 23 hordalendingar til Haugalandet for å sjå på nybygde driftsbygningar til ammekyr i prisklassen Kr 75-86 000 pr. mordyrplass.

Les mer ›

Flott fjøs og flotte sauer i Hyllestad

20.03.2019

I sørhelling mot ytre del av Sognefjorden ligg Brennsdalen; ei lita, fin grend med nokre få husstandar. Her driv Unni og Håkon Tveito med sau i heilt ny fjøs.

Les mer ›

Nye medlemstenester i NLR Vest

28.01.2019

Vi har laga til rådgjevingspakkar og nye tilbod til nye medlemar. Sjå om du finn noko du kan ha nytte av!

Les mer ›

Ny rådgiver i Hardanger!

12.02.2019

Ved kontoret vårt i Lofthus har vi nå fått en ny rådgiver. Her kommer en liten presentasjon av Kristin.

Les mer ›

Teljedato og slakting før eller etter 1. mars?

12.02.2019

1. mars er teljedato for produksjonstilskot og avløysartilskot, og då dukkar det opp spørsmål om det løner seg å slakte lam før eller etter denne datoen.

Les mer ›

16 nye etablerarar på SNOP 2018

23.01.2019

SNOP (Strategisk nærings- og produksjonsutvikling) er NLR vest sitt etablerarkurs. Vi har no haldt dette kurset årleg frå 2012, og har nettopp avslutta det 7. kurset.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.