Maskinførarkurs på Voss

09.04.2018 (Oppdatert: 12.04.2018) | Nyhet

32-timars teorikurs og grunntrening retta mot alle som skal køyre gravemaskin eller andre masseforflyttingsmaskinar. Kurset er eit teoretisk minstekrav for å få maskinførarbevis. Eit bestått maskinførarkurs vil gi bestått teori for gravemaskin, hjullaster, gravelaster, doser, veghøvel og anleggsdumper.

Foto: Dagfinn Ystad

Tid: Torsdag 26. april - sundag 29. april 2018
Stad: Voss - Kveik kafé / tidl. Indremisjonskaféen

Program


Torsdag: Kl. 17.00 – 21.00 Informasjon om kurset, utfylling av dokumenter, introduksjon.
Fredag: Kl. 09.00 – 16.00 Full teoridag
Laurdag: Kl. 09.00 – 16.00 Startar med teori, avsluttar med praktisk køyring etter mat.
Sundag: Kl. 09.00 – 16.00 Starter med teori, avsluttar med teoretisk eksamen.

Pris under 20 deltakarar kr 6500,-/5600,- (medlem i NLR)
Pris over 20 deltakarar kr 5500,-/4600,- (medlem i NLR)
Prisen er inkludert grunntrening på fleire maskintyper.
Rabatt for medlem i NLR gjeld også ektefelle/dotter/son/tilsett.

 

Påmelding innan 20. april

 

 

 

 

 

 

16 år

Du kan ta teorikurs og eksamen
17 år
Du kan øvekøyre om du har bestått teorikurs
18 år
Du kan køyre opp


Praksiskrav
Et bestått maskinførerkurs vil gi be-stått teori for gravemaskin, hjullaster, gravelaster, doser, veghøvel og an-leggsdumper. For å få maskinførarbe-vis må du gjennomføre ein praktisk kjøreeksamen pr. maskintype.
Før køyreeksamen er det eit krav om minimum 40 timer praktisk bruk per maskintype. Denne praksisen må do-kumenterast av ein faddar. Faddar er ein maskinfører med kompetansebe-vis / fagbrev og minst 3 års erfaring/ praksis med aktuelt utstyr. Den en-kelte deltaker må selv sikre seg til-gang på egen fadder.
Praktisk køyreeksamen etter nærma-re avtale. Denne er inkludert i prisen.
Ved bestått praktisk og teore-tisk prøve vil det bli utstedt maskin-førerbevis. Det er ikke krav om at praktisk eksamen må tas innenfor et gitt tidsrom etter bestått teoretisk prøve.
Ta kontakt dersom spørsmål.

 

Kontaktperson: Mari Aker; tlf. 98 24 58 40 mari.aker@nlr.no

 

Arrangør NLR Vest. Fagleg ansvarleg KTO