Velkommen til fagdag om jordbearbeiding, pløying og innstilling av plog

10.04.2018 (Oppdatert: 10.04.2018) | Nyhet

Torsdag 19. april kl 10.30, på låven til Vegard Hjelmeland