Fagdag gardsvarmeanlegg, Voss og Rosendal

12.11.2018 (Oppdatert: 11.12.2018)

Lokalt skogvirke som oppvarmingskjelde på garden. Vil du finne ut meir om moglegheitene for flisfyringsanlegg på garden din? På vegne av samarbeidspartnarar inviterer Nærenergi Norge til fagdag for gardbrukarar og andre interesserte. Innføring i gardsvarmeanlegg, råstoff, økonomi og Innovasjon Norge sine støtteordningar. Omvising på flisfyringsanlegg og produksjon av skogsflis. Moglegheit for individuell oppfølging og rådgiving på gardsnivå i etterkant av fagdagen.

 

Program Voss

10.00 Velkommen og innleiing v/ Norsk Landbruksrådgiving Vest
10.10 Gardsvarmeanlegg: anleggstypar, praktiske løysningar,
råstoff, varmenett, investeringar og økonomi
v/ Karl Ludvig Ådland, Nærenergi Norge
11.00 Lunsj
11.30 Gardsvarmeanlegg fortset
12.30 Innovasjon Norge sine tilbod og støtteordningar for gardsvarmeanlegg
v/ Åge Bremer
13.00 Omvising på Hordaland Bioenergi sitt flisfyringsanlegg
på Voss vidaregåande skule v/ Katharina Månum.

Frå skog til kWh på eigen gard v/ Lars Kåre Almeland.
Omvising, demonstrasjon og erfaringar med flisproduksjon og flisfyringsanlegg.
15.00 Slutt

Program Rosendal

10.00 Velkommen og innleiing v/ Norsk Landbruksrådgiving Vest
10.10 Gardsvarmeanlegg: anleggstypar, praktiske løysningar,
råstoff, varmenett, investeringar og økonomi
v/ Karl Ludvig Ådland, Nærenergi Norge
11.00 Lunsj
11.30 Gardsvarmeanlegg fortset
12.30 Innovasjon Norge sine tilbod og støtteordningar for gardsvarmeanlegg
v/ Åge Bremer
13.00 Kvinnherad Bioenergi v/Rune Hass:
Omvising på Kvinnherad Bioenergi sitt flisfyringsanlegg
i Rosendal
Omvising og demonstrasjon på Kvinnherad Bioenergi sin flisterminal i Dimmelsvik
15.00 Slutt

Fagdagen er eit tiltak i «Gardsvarmeanlegg Vestlandet» og støttes økonomisk av Fylkesmannen i Hordaland og Innovasjon Norge.  Målsettinga er auka bruk av fornybar energi i landbruket gjennom etablering av fleire gardsvarmeanlegg basert på lokalt skogsvirke.

 

Fagdagen arrangerast av Hordaland Skognæringsforum i samarbeid Norsk Landbruksrådgiving Vest og Hordaland Skognæringsforum.

 

Tid, stad og påmelding

Rådhuset
Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal
Måndag
3. desember
kl. 10.00 – 15.00

 

Voss vidaregåande skule
Strandavegen 252,
5710 Skulestadmo
Onsdag
5. desember
kl. 10.00 – 15.00

 

PÅMELDING

innan tysdag 27.november

til karl.ludvig@narenergi.no

Deltakaravgift kr 500

Spørsmål / nærmare info
e-post eller Tlf 48035952Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.