Autorisasjonskurs for kjøp og bruk av plantevernmiddel, Hordaland

05.01.2018 (Oppdatert: 11.12.2018)

Nå kjører vi i gang en ny runde med kurs for deg som trenger autorisasjonsbevis for kjøp og bruk av plantervernmiddel.

Dag 1: Både for fornying av bevis og for bevis for første gang. Kl. 09.30-15.30

Sted

Dato

Påmeldingsfrist

Leirvik på Stord, Kommunestyresal

18/1

10/1

Kinsarvik, Hardangertun

24/1

12/1

Rosendal, Rådhuset, Kommunestyresal

25/1

12/1

Øystese, Ungdomshuset Holmatun

30/1

12/1

Nordhordland Folkehøgskule, Frekhaug

 6/2

 19/1

Voss Jordbruksskule

 5/2

 19/1

Bergen, Indre Arna, Ljoshall

 1/2

 19/1

Dagen avsluttes med eksamen for de som fornyer beviset, kl. 15.45 - 16.45

 

Dag 2 er kun for de som tar kurset for første gang.

Sted

Dato

Tid, inkl eksamen

Rosendal, Rådhuset, Kommunestyresal

1. februar

Kl. 09.30-15.30

Bergen, Indre Arna, Ljoshall

8. februar

Kl. 09.30-15.30

 

 

Ved bevis første gang er det valgfritt om en vil delta på Dag 1 eller lese selv,

men Dag 2 er obligatorisk.

Boken blir delt ut på Dag 1. Dersom en ønsker bok tilsendt før kurset blir det kr. 100 i tillegg.

 

Kursavgift

Fornying/ 1 kursdag

Bevis 1. gang/ 2 kursdager

Ikkje medlem

Medlem 30%

Ikkje medlem

Medlem 30%

Kursavgift

1920

1320

2920

2020

Kursbok

400

400

400

400

Eksamensavgift

180

180

180

180

Å betale

2500

1900

3500

2600

 

 

Hvem kan få autorisasjonsbevis?

For å unngå at noen kommer i den situasjonen at de ikke får utskrevet beviset på grunn av at de ikke oppfyller vilkårene, vil vi her informere om hvem som har rett på autorisasjonsbevis. Opplysningene er gitt av Fylkesmannen i Hordaland.

 

Vilkår

For å kunne få autorisasjonsbevis må en være over 18 år, ha bestått eksamen og ha yrkesmessig behov for autorisasjon.

De som har yrkesmessig behov for autorisasjon kan f.eks. være:

  1. a) Eier og ansatt i foretak med næringsmessig landbruksdrift.
  2. b) Barn, ektefelle/samboer, foreldre som er involvert i næringsmessig landbruksdrift.
  3. c) Den som leier ut areal til næringsmessig landbruksdrift og gjør plantevernjobb for leigetaker på dette arealet.
  4. d) Hobbydyrkere som kan legge fram konkrete planar for å øke produksjonen til næringsmessig drift.
  5. e) Andre med behov for plantevernmiddel i yrkessammenheng, som: ansatte ved gartneri / anleggsgartnervirksomhet, vaktmester med ansvar for grøntanlegg, greenkeeper på golfanlegg, forhandler av plantevernmiddel, rådgiver / lærer som underviser om plantevernmiddel, ansatte / studenter ved forskingsinstitusjon som nytter plantevernmiddel og landbruksentreprenør som skal nytte plantevernmiddel.

 

Hobbydrift og skjøtsel av kulturlandskap blir ikke regnet som næringsdrift, og kvalifiserer ikke til å kunne få autorisasjon. I tvilstilfelle må kommunen vurdere ut fra type drift, leveranse av varer og omfang, om det er næringsdrift eller hobbydrift. Kommunen kan ikke gi autorisasjon til utleier av jordbruksareal når leigetaker selv gjør plantevernjobben på areala, eller når utleie er til rein hobbydrift.

 

Alle som ikke er personlig registrert i landbruksregisteret med tilskuddsberettiget landbruksproduksjon, må selv ta kontakt med sitt lokale landbrukskontor for å informere om yrkesmessig behov.

 

Påmeldingsfrist

Dersom det ikke blir mange nok påmeldinger innen fristen, vil det bli sammenslåing av kurs.

 

Informasjon og påmelding, Henrik Tellevik:

 PÅMELDINGSSKJEMA 

Tlf: 98 24 58 32, e-post: henrik.tellevik@nlr.no

 

Mattilsynet har også et nettbaserte kurs for fornying av bevis.

Mer informasjon HER

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.