Tankar, råd og gjerningar i juni 2018

21.06.2018 (Oppdatert: 11.12.2018)

No, ved solsnu, er bøndene i vest på ulike "stadium", men alle har hausta/haustar graset tidlegare enn normalt og alle har vore råka av tørke. Mange har gjødsla igjen etter 1.

Les mer ›

Grashausting i seinare strok

21.06.2018 (Oppdatert: 11.12.2018)

I indre og høgareliggjande strok er det enno ein del gras som ikkje er hausta. Etter skyting avtek bladveksten.

Les mer ›

Godt oppmøte på markdag om integrert plantevern

20.06.2018 (Oppdatert: 11.12.2018)

For å øke kunnskapsutveksling mellom økologiske og konvensjonelle bønder arrangerer NLR hele 19 markdager på økologiske bruk i løpet av 2018. Temaet på disse markdagene er integrert plantevern.

Les mer ›

Trenger du Ally SX, kjøp NÅ!

19.06.2018 (Oppdatert: 11.12.2018)

I mange år har vi hatt en "Off-Label"-ordning, som har gjort det mulig å få en godkjenning til å bruke lavdosemiddelet Ally SX til ugrasbekjempelse i eng.

Les mer ›

Økologisk kamp mot høymole

19.06.2018 (Oppdatert: 11.12.2018)

Rotlausveka er snart over oss og kampen mot høymole fortsetter. Tradisjonelt er rotlausveka rundt jonsok, men med klimaendringene kan denne perioden variere noe.

Les mer ›

Klimasmart Landbruk Sogn og Fjordane

13.06.2018 (Oppdatert: 11.12.2018)

Landbruket er ein del av løysinga mot klimaendringane i ei verd der behovet for mat aukar, medan tilhøva for matproduksjon blir vanskelegare.

Les mer ›

Håkon er på hogget!

07.06.2018 (Oppdatert: 11.12.2018)

Denne veka (veke 23) er Håkon Langeland, Guddal i Fjaler kommune, godt i gang med slåtten. Han driv heimgarden på Langeland (1429/125/2) på tredje året. Husstanden tel seks personar:

Les mer ›

Grasprøver tekne måndag 28. mai, Voss og Breim

01.06.2018 (Oppdatert: 11.12.2018)

På Voss var dette andre prøva på Tøn i Tjukkabygde. Det er gått 6 dagar mellom prøvene. Fôreiningskonsentrasjon er gått ned frå 0,95 FEm/kg TS til 0,91.

Les mer ›

Meir ensileringsmiddel i nitrogenrikt gras

01.06.2018 (Oppdatert: 11.12.2018)

Det er full slått - sjølv om vi fortsatt skriv mai. Våren var ikkje spesielt tidleg, og mange plassar har det gått kort tid sidan gjødsling, og dermed høgt innhald av protein i graset.

Les mer ›

Hausting av strandsvingelforsøket i Granvin

01.06.2018 (Oppdatert: 11.12.2018)

I dag vart Strandsvingelforsøket i Granvin hausta. Tanken bak prosjektet er å registrera avling og kvaliteten til strandsvingel i blanding med Timotei (30% / 70%).

Les mer ›

Grasprøve på Voss med 0,95

30.05.2018 (Oppdatert: 11.12.2018)

Årets første grasprøve vart teke tysdag 22. mai på Tøn på Voss. Tøn ligg i Tjukkabygde og er ein av dei tidlege plassane på Voss. Enga det er teke prøver av er ei 2. års eng, dominert av timotei.

Les mer ›

Open ammekufjøs i Askvoll

28.05.2018 (Oppdatert: 11.12.2018)

Laurdag 26. mai inviterte Tor Einar Erikstad og Anna Gundersen til open fjøs i samarbeid med Tyr Sogn og Fjordane og Nortura.

Les mer ›

Ikkje så enkelt å gje gode råd for tida….

28.05.2018 (Oppdatert: 11.12.2018)

Det ekstreme godveret har skunda fram ein sein vår til å gje oss ein tidleg sommar. Ikkje nok med det, også ein svært tørr føresommar.

Les mer ›

Nytt om kjemisk plantevern – 2017/2018

24.04.2018 (Oppdatert: 11.12.2018)

Godkjenninga til Ally SX gjekk ut 31.12.17. Det betyr at du kan kjøpe Ally fram til 30. juni 2018 og at midlet må nyttast innan 30. juni i 2019.

Les mer ›

Våren er i gang

20.04.2018 (Oppdatert: 11.12.2018)

Lamminga er i gang. Graset begynner å grønskast nede i låglandet og ute ved kysten etter fleire dagar med høge temperaturar.

Les mer ›

Attval av styreleiar Sigurd Reksnes

23.03.2018 (Oppdatert: 11.12.2018)

På årsmøtet i NLR Vest SA i Bergen 20. mars i år vart Sigurd Reksnes frå Eid kommune attvald som styreleiar.

Les mer ›

Betre tilskotsordningar frå Innovasjon Norge i Hordaland

23.03.2018 (Oppdatert: 11.12.2018)

Frå 2018 er tilskota til investering og bedriftsutvikling i landbruket auka, til inntil 35 % av kostnadene, eller maks 2 mill kroner. I Hordaland er totalramma på ca 40 mill til bruk i 2018.

Les mer ›

Kurs, bonden som byggherre

23.03.2018 (Oppdatert: 11.12.2018)

Det var god påmelding til kurset som NLR Vest arrangerte på Skei og Bjørkheim i fyrste halvdel av mars. Om lag 30 bønder med planar om bruksutbygging møtte på kvar av stadane.

Les mer ›

Grovfôr 2020

22.03.2018 (Oppdatert: 11.12.2018)

Prosjektgruppa for Grovfôr 2020 er i desse dagar med på møte hjå Fylkesmennene i heile landet, samt hjå Landbruks- og Matdepartementet.

Les mer ›

Krinsmøte i NLR Vest

12.02.2018 (Oppdatert: 11.12.2018)

Regionen som NLR Vest dekkjer er delt inn i 11 medlemskrinsar. No i februar har vi medlemsmøte i alle krinsane.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.