Hålka er her att!

12.12.2018

Det er vinter. Sjukehusa fyllest opp med brotne bein og armar. Årsak: «Det glatte føret».

Les mer ›

Lagra Fanaost er verdens beste ost

11.12.2018 (Oppdatert: 12.12.2018)

I VM i ost i Bergen i starten på november, gikk den lagra "Fanaosten" til NLR Vest sitt medlem Jørn Hafslund fra Ostegården helt til topps blant nesten 3500 oster fra 41 land.

Les mer ›

Håndbok "Jordmasser – fra problem til ressurs. Ta vare på matjorda

26.10.2018 (Oppdatert: 21.01.2019)

Våre to rådgivere, Olav Martin Synnes og Trygve Torsteinsen, sammen med Are Johansen fra NLR Nord Norge og Samson Øpstad fra NIBIO på Fureneset, har de siste to årene arbeidet med ei omfattende håndbok i bruken av overskuddsmasser til jordbruksformål. Håndboka er en del av et større prosjekt som også omfatter en veileder for offentlig forvaltning omkring samme tema.

Les mer ›

Tveita Gardsmat

22.10.2018 (Oppdatert: 11.12.2018)

6. oktober gjekk turen til Tveita gardsmat, då dei hadde offisiell opning av dei nye produksjonslokala, med kafé, gardsbutikk og pub.

Les mer ›

Det løner seg å kjøpe gjødsel no!

26.09.2018 (Oppdatert: 11.12.2018)

Dei siste tre åra har Fullgjødsel i gjennomsnitt vore 15-19 % billegare i september enn i mars året etter.

Les mer ›

NLR Surfôrtolken – et tilbud til alle

26.09.2018 (Oppdatert: 11.12.2018)

Når du bestiller surfôrprøver av oss i NLR Vest, får du tilbud om NLR Surfôrtolken, som tolker resultatene og gir tips og råd om forbedringspotensial.

Les mer ›

Grovfôrsituasjonen i Hordaland

10.09.2018 (Oppdatert: 11.12.2018)

I summar har me i NLR Vest i samarbeid med andre landbruksorganisasjonar hatt møte angåande grovfôrsituasjonen. Det såg lenge ut til at avlinga skulle blir svært låge fleire stader.

Les mer ›

Erstatningsordninga for avlingsskadar

10.09.2018 (Oppdatert: 11.12.2018)

30. august var forhandlingane mellom Staten og jordbruket ferdig. Det vart då løyvd 525 millionar kroner i ekstra kompensasjon som følgje av den tørre sommaren.

Les mer ›

Nytt kontor i Ørsta

10.09.2018 (Oppdatert: 11.12.2018)

Kontoret vårt i Ørsta har flytta til Ørsta Rådhus, vi sitter nå i samme etasje som Landbrukskontoret og Landbruk Nordvest.

Les mer ›

Litt om kjemisk plantevern i haust

10.09.2018 (Oppdatert: 11.12.2018)

I følge kalenderen er det framleis ikkje for seint å sprøyte mot ugras i eng, eller å brakke for å legge til rette for neste års gjenlegg.

Les mer ›

Ny HMS- rådgjevar!

10.09.2018 (Oppdatert: 11.12.2018)

Mitt namn er Dag Erik Hauge, eg er 27 år og kjem frå Gloppen. Eg er oppvaksen på ein gard med mjølkeproduksjon, og har frå tidleg alder vore interessert i landbruk.

Les mer ›

Eittårig raigras sådd i eldre eng

05.09.2018 (Oppdatert: 11.12.2018)

Vi har lagt ut ein eigen artikkel om dette temaet, sjå denne! I tillegg kan vi presentere nokre bilete frå Stryn som illustrerer godt korleis raigras kan slå til, trass i den tørre sommaren.

Les mer ›

Tilbakeblikk på tørken 2018

03.09.2018 (Oppdatert: 11.12.2018)

Vi har følgt med to ruter frå 1. slått og gjennom gjenveksten fram mot 2. slått. Bileta nedanfor er tekne på den eine av dei, og fortel det meste. Dette er ein svært tørr plass på Sandane.

Les mer ›

Høstetidsprøver

29.08.2018 (Oppdatert: 11.12.2018)

Hver uke blir det tatt høstetidsprøver av eple og pære i Nordfjord, Sogn og Hardanger.

Les mer ›

Ny rådgjevar og nytt fagområde i NLR Vest!

02.08.2018 (Oppdatert: 11.12.2018)

Gunstein Dyrdal (42) frå Os skal jobbe med maskinteknikk i NLR Vest. Han skal gi råd om maskiner, organisere forsøk og spreie kunnskap om presisjonslandbruk.

Les mer ›

Varmt og tørt også på Vestlandet

02.08.2018 (Oppdatert: 11.12.2018)

Det tørre veret har ført til lågare grovfôravlingar også på Vestlandet. Det er likevel store variasjonar mellom distrikt, med avlingsnedgang mellom 18-38% av eit «normalår».

Les mer ›

Tørkerammede økobønder kan nå søke om mer bruk av konvensjonelt grovfôr og høyere andel økologisk kraftfôr.

01.08.2018 (Oppdatert: 11.12.2018)

Mattilsynet har satt i verk katastrofeparagrafen i økologiforskriften på grunn av den ekstreme tørken.

Les mer ›

Rimelig bra avling i deler av Kvinnherad

26.07.2018 (Oppdatert: 11.12.2018)

I Kvinnherad greide mange bønder blir ferdig med 2. slåtten før regnet kom den 24. juli. Innhøstingsforholdene var topp. Tørt vær og null fare for kjøreskade, også for de som kjørte med tungt utstyr.

Les mer ›

Gjødsling til 3. slått

26.07.2018 (Oppdatert: 11.12.2018)

Etter en svært tørr sommer er det mange som mangler mye grovfôr. Vårt råd er derfor at alle gjødsler opp til 3. slått, selv om en del av dere tidligere ikke har hatt tradisjon for det.

Les mer ›

To fjøsåpninger og markvandring på Fitjar

28.06.2018 (Oppdatert: 11.12.2018)

Tirsdag 26.06.18 var en stor dag på Fitjar. Da ble det åpnet to nye flotte løsdriftsfjøs for mjølkeproduksjon.

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 Neste side


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.