Vi inviterer til kurs i grovfôrøkonomi: Produsere billegare grovfôr?

13.12.2018

Har du oversikt over kostnadane med grovfôrproduksjonen? Ynskjer du å få eit betre grunnlag for å ta avgjerd om investeringar?

Les mer ›

Autorisasjonskurs 2019, plantevern og smågnagar

12.12.2018 (Oppdatert: 18.12.2018)

Skal du ta autorisasjonskurs for kjøp og bruk av plantevernmiddel, eller for bekjemping av smågnagarar? Her finn du informasjon og påmeldingsskjema til alle kursa vi har satt opp så langt.

Les mer ›

Hålka er her att!

12.12.2018

Det er vinter. Sjukehusa fyllest opp med brotne bein og armar. Årsak: «Det glatte føret».

Les mer ›

Lagra Fanaost er verdens beste ost

11.12.2018 (Oppdatert: 12.12.2018)

I VM i ost i Bergen i starten på november, gikk den lagra "Fanaosten" til NLR Vest sitt medlem Jørn Hafslund fra Ostegården helt til topps blant nesten 3500 oster fra 41 land.

Les mer ›

Gode erfaringar med mentorordninga- no kan du òg melde deg på!

12.11.2018 (Oppdatert: 13.12.2018)

Anne Rita K. Boge og Kjell Erik Boge driv med geitemjølkproduksjon i Guddal, Fjaler Kommune. Dei er unge bønder som har vore med i prosjektet "Bonde hjelper bonde" i 2018.

Les mer ›

Fagdag gardsvarmeanlegg, Voss og Rosendal

12.11.2018 (Oppdatert: 11.12.2018)

Lokalt skogvirke som oppvarmingskjelde på garden. Vil du finne ut meir om moglegheitene for flisfyringsanlegg på garden din?

Les mer ›

Håndbok "Jordmasser – fra problem til ressurs. Ta vare på matjorda

26.10.2018 (Oppdatert: 21.01.2019)

Våre to rådgivere, Olav Martin Synnes og Trygve Torsteinsen, sammen med Are Johansen fra NLR Nord Norge og Samson Øpstad fra NIBIO på Fureneset, har de siste to årene arbeidet med ei omfattende håndbok i bruken av overskuddsmasser til jordbruksformål. Håndboka er en del av et større prosjekt som også omfatter en veileder for offentlig forvaltning omkring samme tema.

Les mer ›

Tiltak mot smågnagarar på gardsbruk- Ny autorisasjonsordning

26.10.2018 (Oppdatert: 11.12.2018)

Mus, rotter og vånd kan gjere stor skade, også på gardsbruk. Dei siste åra har mange gardbrukarar leigd profesjonelle firma for å ta seg av kampen mot skadedyra.

Les mer ›

Tveita Gardsmat

22.10.2018 (Oppdatert: 11.12.2018)

6. oktober gjekk turen til Tveita gardsmat, då dei hadde offisiell opning av dei nye produksjonslokala, med kafé, gardsbutikk og pub.

Les mer ›

Ledig stilling som Rådgjevar i jord- og plantekultur grovfôrdyrking (100 %)

19.10.2018 (Oppdatert: 11.12.2018)

Rådgjevaren vil vere knytt til faggruppe jordbruk, og vil arbeide i eit allsidig landbruksmiljø med rådgjeving, kursverksemd, informasjon og kunnskapsutvikling.

Les mer ›

Det løner seg å kjøpe gjødsel no!

26.09.2018 (Oppdatert: 11.12.2018)

Dei siste tre åra har Fullgjødsel i gjennomsnitt vore 15-19 % billegare i september enn i mars året etter.

Les mer ›

NLR Surfôrtolken – et tilbud til alle

26.09.2018 (Oppdatert: 11.12.2018)

Når du bestiller surfôrprøver av oss i NLR Vest, får du tilbud om NLR Surfôrtolken, som tolker resultatene og gir tips og råd om forbedringspotensial.

Les mer ›

Grovfôrsituasjonen i Hordaland

10.09.2018 (Oppdatert: 11.12.2018)

I summar har me i NLR Vest i samarbeid med andre landbruksorganisasjonar hatt møte angåande grovfôrsituasjonen. Det såg lenge ut til at avlinga skulle blir svært låge fleire stader.

Les mer ›

Erstatningsordninga for avlingsskadar

10.09.2018 (Oppdatert: 11.12.2018)

30. august var forhandlingane mellom Staten og jordbruket ferdig. Det vart då løyvd 525 millionar kroner i ekstra kompensasjon som følgje av den tørre sommaren.

Les mer ›

Fagdag - hjorteskade, hjorteforvalting og grovfôrøkonomi

10.09.2018 (Oppdatert: 11.12.2018)

Flokeneset i Askvoll onsdag 26. september kl. 12-15

Les mer ›

Nytt kontor i Ørsta

10.09.2018 (Oppdatert: 11.12.2018)

Kontoret vårt i Ørsta har flytta til Ørsta Rådhus, vi sitter nå i samme etasje som Landbrukskontoret og Landbruk Nordvest.

Les mer ›

Litt om kjemisk plantevern i haust

10.09.2018 (Oppdatert: 11.12.2018)

I følge kalenderen er det framleis ikkje for seint å sprøyte mot ugras i eng, eller å brakke for å legge til rette for neste års gjenlegg.

Les mer ›

Velkomen til ope fagmøte om Klimasmart Landbruk Sogn og Fjordane

10.09.2018 (Oppdatert: 11.12.2018)

Me inviterer til fagmøte den 28. september på TINE Meieriet Byrkjelo kl. 11.30 - ca 15.30. Tema: Prosjektet Klimasmart Landbruk Sogn og Fjordane og Kretsløpstolken.

Les mer ›

Ny HMS- rådgjevar!

10.09.2018 (Oppdatert: 11.12.2018)

Mitt namn er Dag Erik Hauge, eg er 27 år og kjem frå Gloppen. Eg er oppvaksen på ein gard med mjølkeproduksjon, og har frå tidleg alder vore interessert i landbruk.

Les mer ›

Jordprøvesesongen er i gang- Sjekk gjødslingsplanen din!

05.09.2018 (Oppdatert: 11.12.2018)

Fleire av rådgjevarane har vore ute og teke dei første jordprøvene for i haust. Vi prøvar å kome i gang så tidleg som mogleg for at vi skal rekke over før det blir for surt og kaldt.

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 4 5 Neste side


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.