Utbedring av skader etter 1. slått

06.07.2017 (Oppdatert: 06.07.2017) ,  Lise Austrheim | Nyhet

Veldig utfordrende værforhold under 1. slått i år har før til at enga rundt om har fått en del kjøreskader. Noe vil nok gå seg til etter hvert, mens andre steder er det så alvorlig, at bare en full fornying av enga kan rette opp skadene.

Frem mot 2. slått er det viktig at en i hvert fall setter inn noen midlertidige tiltak, slik at en får flatet ut overflata på enga mest mulig. Overflate med djupe hjulspor, og jord i dagen vil føre til stor fare for forurensing av graset under andre slåtten og dermed økt fare for smørsyregjæring. Kjør over skadet areal med traktor og trykk jorda sammen igjen med traktordekka. Deretter bør en så i med en blanding av ett- og flerårig raigras. Troml til slutt hvis det er mulig. Dette vil i områder der flerårig raigras ikke overvintrer, kun være et tiltak i år for å ta opp konkurransen med ugraset der jorda ligger svart. Er det store partier i enga det dreier seg om, og raigras ikke er aktuelt, må en kanskje vurdere å direkteså med engfrøblanding.  Et " kjerringråd" for å utbedre djupe hjulspor som det blir stående vatn i, er å fylle opp disse med skjellsand eller anna sand. Etter hvert vil mineralpartiklene trenge ned i den tette organiske jorda og blande seg slik at vatnet lettere trenger igjennom.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.