Slått under vanskelige forhold

19.06.2017 (Oppdatert: 19.06.2017) ,  Lise Austrheim | Nyhet

Fortsatt er det veldig mange som på grunn av dårlige værforhold ikke har kommet i gang med slåtten. På et eller annet tidspunkt må en til slutt prøve og lure seg utpå.

Gammel eng på mineraljord først

Det er da viktig å prioritere gammel eng før ny eng, ettersom gammel eng har mer rotmasse og bærer bedre enn nyere eng, har større innslag av naturlige grasarter som skyter tidligere, og som står lenger oppe på lista over teiger som skal fornyes. Teiger med mineraljord må også prioriteres før teiger med mye mold i jorda.

Lett utstyr, lavt lufttrykk og tvilling

Velg lettest mulig traktor med lettest mulig utstyr og sørg for tvillingdekk og tilpassa lufttrykk så godt det lar seg gjøre. Står graset fortsatt, vil det bli raskere opptørking nede i bestandet, enn hvis graset har det lagt seg.

Høy stubbing

For de som skal i gang med slåtten nå, gjelder det å prøve å holde så høy stubb som mulig, slik at en får med seg noe gras til tross for legde, men minst mulig jord og vatn.

Rikelig med syre

Med så store avlinger som vi ser, hadde det selv med fine innhøstingsforhold, blitt et problem å få dosert med nok ensileringsmiddel, slik at en får dekket store og tjukke strenger. Med vanskelige innhøstingsforhold, blir det en enda større utfordring, og det er bare maursyreholdige ensileringsmidler beregnet for lave tørrstoffprosenter som er aktuelle. Tror nesten vi må stekke oss til å anbefale at dere dobler dosene med ensileringsmiddel. Ensileringsmiddel skal doseres i forhold til tonn gras. Nå er avlinga stor og våt, og det blir mange tonn!

Glem fortørking

Forsøk på fortørking har antakelig ikke noe for seg, men øker bare faren for at det kommer enda en byge på graset og at det blir enda mer forurensa av jord. Få det inn i silo og baller så fort som mulig etter slått.

 

Lykke til!

Nå stuper kvaliteten både i bunn og lenger oppe. Nå er det bare å slå uansett, 10-15 cm stubbehøyde og rikelig med konserveringsmiddel.

 

Uskedalen ca 15. juni. Bruttoavling ca 600 FEm/da. Bra stubbehøyde. Reduserer faren for tilgrising av fôret og dermed fare for sporer.

 

Omvikdalen 17. juni. Slått ovenfra.

 

Foto: Bart van Gool