Sen 1. slått, Ølve, Kvinnherad

17.07.2017 (Oppdatert: 17.07.2017) ,  Bart van Gool | Nyhet

Mye regn i juni har resultert i en svært så sen 1. slått denne forsommeren. Hva har det betydd for kvaliteten i graset?

Ølve 27. juni. Dagen før slåtten.
  1. Lav fordøyelighet av organisk stoff og dermed lav energikonsentrasjon, FEm/kg ts.
  2. Lavt proteininnhold pr kg ts.
  3. Høyt NDF-innhold.
  4. Relativt lavt innhold av sukker pr kg ts.

Rådgiver Leif Trygve Berge var spent på kvaliteten ved så sen slått og tok derfor grasprøve av enga på Ølve, som er dominert av flerårig raigras, engsvingel og timotei. Se bilder tatt av rådgiver Bart van Gool dagen før slått.

 

Analyseresultatene.

Analyseresultatene stemte helt overens med forventningene beskrevet ovenfor. Dette er ikke noe mjølkefôr til høytytende kyr. Men toppfôr for gjeldkyr som trenger smakelig volumrikt energifattig fôr.

 

 

Til slutt.

  • La oss drømme om at resten av vekstsesongen kan gi oss smakelig energirikt fôr med høyt proteininnhold og høy energikonsentrasjon og topp innhøstingsforhold.
  • La oss være optimister med tro på at våre drømmer blir til virkelighet.