Maskinførarkurs i Ørsta 26.-29. oktober

18.08.2017 (Oppdatert: 25.08.2017) | Nyhet

32-timars teorikurs og grunntrening retta mot alle som skal køyre gravemaskin eller andre masseflyttingsmaskiner. Kurset er eit teoretisk minstekrav for å få maskinførarbevis. Eit bestått maskinførarkurs vil gi bestått teori for gravemaskin, hjullastar, gravelastar, dosar, veghøvel og anleggsdumpar.

Det blir nytt obligatorisk kurs for førarar av masseforflyttingsmaskinar i Ørsta. Desse omfattar gravemaskin, hjullastar og dumpar. Også små hjullastarar inne i fjøs krev kurs. Kurset omfattar 32 timar med undervisning og praktiske øvingar. Fagleg ansvarleg er KTO. Møtestad blir hos TINE i Ørsta sentrum. Kurset startar kl. 14 torsdag, og blir avslutta med skriftleg eksamen søndag.
Påmelding til Randi, tlf. 926 42 868 eller
Olav, tlf. 995 73 688, innan 1. oktober.

 

Kristiansand Truckoplæring har det faglege ansvaret.

 

16 år

Du kan ta teorikurs og eksamen

17 år

Du kan øvingskøyre om du har bestått teorikurs

18 år

Du kan køyre opp

Praksiskrav

Eit bestått maskinførarkurs vil gi bestått teori for gravemaskin, hjullastar, gravelastar, dosar, veghøvel og anleggsdumpar. For å få maskinførarbevis må du gjennomføre ein praktisk køyreeksamen pr. maskintype.

Før køyreeksamen er det eit krav om minimum 40 timar praktisk bruk pr. maskintype. Denne praksisen må dokumenterast av ein fadder. Fadder er ein maskinførar med kompetansebevis/fagbrev og minst 3 års erfaring/ praksis med aktuelt utstyr. Den enkelte deltakar må sjølv sikre seg tilgang på eigen fadder.

Praktisk køyreeksamen etter nærare avtale. Denne er inkludert i prisen.

Ved bestått praktisk og teoretisk prøve, vert det utskrive maskinførarbevis. Det er ikkje krav om at praktisk eksamen må takast innanfor eit gitt tidsrom etter bestått teoretisk prøve.

Ta kontakt dersom spørsmål.