DET GJELD OSS ALLE!

Når mattilsynet må avvikle eit dyrehald, er det ei tragedie både for dyra og menneska som har ansvar for dei, og for heile bygdesamfunnet rundt.

Les mer ›

Randi Hodnefjell er på plass i Ørsta

Vi har presentert ho i tidlegare rådgjevingsmeldingar. Ho kjem som nyutdanna frå Ås til oss som rådgjevar knytt til kontoret i Ørsta.

Les mer ›

Jordprøvesesongen er like om hjørnet

Det har vore ulike rutinar omkring jordprøvetaking og gjødslingsplanlegging i NLR Vest sitt område. Vi arbeider no mot at grovfôrprodusentane skal få tilbod om nye jordprøver kvart 4. eller kvart 8.

Les mer ›

Nytt handelsnamn på glyfosat

Det nærmar seg ny høgsesong for bruk av glyfosat.

Les mer ›

Maskinførarkurs i Ørsta

32-timars teorikurs og grunntrening retta mot alle som skal køyre gravemaskin eller andre masseflyttingsmaskiner. Kurset er eit teoretisk minstekrav for å få maskinførarbevis.

Les mer ›

God jord for god avling

Martin Beck, den danske landbruksrådgjevaren og agronomen, kjem til Hatlestrand måndag 28 aug.

Les mer ›

Sen 1. slått, Ølve, Kvinnherad

Mye regn i juni har resultert i en svært så sen 1. slått denne forsommeren. Hva har det betydd for kvaliteten i graset?

Les mer ›

Vekstrapport Vestlandet- Full jordbærsesong – god bærkvalitet

Etter gamalt skulle slåtten starta 10. juli, kalla Knutsok, til minne om ein dansk konge Knut som vart drepen 10.07.1086. I dag har dei fleste slått grovfôret og gjødsla på nytt.

Les mer ›

Studietur på økologisk frukt i Noreg – frå aust til vest

Det blir invitert til studietur i økologisk frukt frå aust til vest 14.-16. august. Turen startar i Østfold, går vidare til Telemark, Hardanger og Sogn.

Les mer ›

Kjøp av plantevernmiddel ved fullmakt

Mattilsynet har endra regelverket ved bruk av fullmakt ved kjøp av plantevernmiddel.

Les mer ›

Utbedring av skader etter 1. slått

Veldig utfordrende værforhold under 1. slått i år har før til at enga rundt om har fått en del kjøreskader.

Les mer ›

Ny jordprøvesesong

Sjølv om sommaren knapt er komen, så må vi planlegge litt haustarbeid. I haust vil vi normalt ta jordprøver hjå dei av dykk som sist tok jordprøver i 2012, og fekk gjødslingsplan for 2013-sesongen.

Les mer ›

Grovfôr 2020

Prosjektet "Grovfôr 2020" har som mål å øke grovfôravlingene med 20 % og å øke kvaliteten med 20 %, samtidig som en ønsker å redusere kostnadene med grovfôret med 20 %.

Les mer ›

Slått under vanskelige forhold

Fortsatt er det veldig mange som på grunn av dårlige værforhold ikke har kommet i gang med slåtten. På et eller annet tidspunkt må en til slutt prøve og lure seg utpå.

Les mer ›

Vestlandet ventar på godt slåttever

Graset har vakse godt, og er klart for slått dei fleste stader. Det er likevel få som har starta med haustinga. Vått ver på Vestlandet siste vekene har hindra dette.

Les mer ›

Tenikkens dag på Lofthus

Ullensvang Hagebrukslag arrangerer teknikkdag for fruktdyrkinga i samarbeid med NLR Vest og NIBIO laurdag 17. juni ved NIBIO på Lofthus (driftsbygninga) kl. 9.30-ca. 16.00.

Les mer ›

Leigeprisar jord på Vestlandet

Landbruksdirektoratet publiserer kvart år oversikt over jordleigeprisar. Tala er på grunnlag av svar frå 271 kommunar.

Les mer ›

Haustetidsvurderingar 2017

På dei tidlegaste stadane er energiverdien i graset allereie under ønskjeleg nivå, medan dei på middels og tidlege stadar framleis kan hauste energirikt fôr.

Les mer ›

Grasprøver på Vestlandet 2017

Har du nok areal og produserer nok grovfôr vil det vere økonomisk gunstig å slå tidleg for å maksimere grovfôropptaket.

Les mer ›

Markdag i Omvikdalen og Halsnøy

Stubbehøgde og smørsyre, jordstruktur, avlingsmengde og slåttetidspunkt var noko av det som vart diskutert på markdagane i Kvinnherad.

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Neste side