Lager 2020 går av stabelen 11. og 12. mars

10.02.2020

NIBIO og Norsk Landbruksrådgiving inviterer til seminaret Lager 2020. Seminaret er rettet mot produsenter som lagrer ferske vegetabiler og andre interesserte.

Les mer ›

Algebøndene

03.02.2020

NLR Vest gratulerer Medlem Rolf Olav Gjørven (i midten) frå Stryn, som saman med sine samarbeidspartnarar har motteke Landbrukets innovasjonspris på 100 000 kr.

Les mer ›

Krinsmøte i NLR Vest SA 2020

23.01.2020 (Oppdatert: 11.02.2020)

Planen for krinsmøta i NLR Vest er no klar. Krinsmøta er medlemsmøta i NLR Vest. På møta vil styret og leiinga informere om drifta, økonomisk resultat i 2019, årsmøtesaker og planar for 2020.

Les mer ›

Sommarjobb? Inngangsbilletten er her:

23.01.2020

Maskinførarkurs 2020: Nordfjord: 12-15. mars, Voss: 19-22. mars

Les mer ›

Rådgjeving på utbyggingsbruk

22.01.2020 (Oppdatert: 23.01.2020)

-Her kjem eit tilbod!

Les mer ›

Kurs i «Praktisk HMS-arbeid» vinteren 2020

22.01.2020 (Oppdatert: 12.02.2020)

Bruk vinteren til å få på plass det du treng av HMS-kompetanse. Arbeidsmiljølova og KSL pålegg alle som leier ei verksemd å kunne dokumentere HMS-kompetanse.

Les mer ›

Prøv NLRpluss Grovfôr 2020!

21.01.2020 (Oppdatert: 23.01.2020)

Inkludert i medlemskontingenten ligg rådgjeving via telefon, rådgjevingsmeldingar, tilbod om våronnmøte og markdagar, samt moglegheit til å få gjødslingsplan og andre tenester til medlemspris.

Les mer ›

Treng du gjødslingsplan?

03.12.2019

Då kan vi i Norsk Landbruksrådgiving Vest hjelpe deg. Ein gjødslingsplan hjelper deg å gjødsle optimalt, både økonomisk og miljømessig.

Les mer ›

Løftar teknikkfaget med fagmøte

10.01.2020 (Oppdatert: 14.01.2020)

6. og 7. februar kan du høyre heile 26 fagforedrag om maskinteknikk og presisjonslandbruk på NLR Teknikkmøtet på Gardermoen. Rådgivar i NLR Vest, Gunstein Dyrdal, er med.

Les mer ›

Kurs i feltkontroll av hjorteviltkjøtt

09.01.2020 (Oppdatert: 03.02.2020)

Bli kvalifisert til å kontrollere at hjortekjøtet er sjukdomsfritt og av god kvalitet! Skogbrukets Kursinstitutt inviterer til kurs i feltkontroll for hjorteviltkjøt.

Les mer ›

Kurs i «Praktisk HMS-arbeid» vinteren 2020

20.12.2019 (Oppdatert: 03.02.2020)

Vi køyrer ny runde med kurs i "Praktisk HMS-arbeid" frå januar til mars.

Les mer ›

Nytt nummer av Vestlandsbonden

19.12.2019

Tidlegare denne månaden sendte vi ut eit nytt nummer av medlemsbladet vårt til alle som er medlemar hjå oss.

Les mer ›

Sjekk gjødslingsplanen din!

19.12.2019

Vi er godt i gang med gjødslingsplanlegging for 2020. Gjødslingsplanen er årleg. Det normale er at vi lagar ny plan til medlemane kvart 4. år.

Les mer ›

Helikopterkalking av beite, våren 2020

17.12.2019 (Oppdatert: 31.01.2020)

Ynskjer du kalking av bratt areal med helikopter? Våren 2020 blir det tilbod om helikopterkalking.

Les mer ›

6 nye andelslandbruk med vestlandsmodell

04.12.2019 (Oppdatert: 14.02.2020)

Tradisjonelt sett er det grønsaker ein produserer i andelslandbruk. Vestlandet er ikkje kjent for grønsakdyrking og det er langt mellom dei store åkrane.

Les mer ›

Bli med i mentorordninga Bonde hjelper bonde!

27.11.2019 (Oppdatert: 03.02.2020)

Mentorordninga Bonde hjelper bonde går ut på at du som er fersk bonde eller skal i gang med ny produksjon, gjer ein formell avtale gjennom mentorprosjektet om å få ein mentor som diskusjonspartnar i drifta gjennom eitt år. Ordninga omfattar alle produksjonar, også Inn på tunet, lokal foredling m.m.

Les mer ›

Autorisasjonskurs i plantevern

21.11.2019 (Oppdatert: 07.02.2020)

For å kjøpa og bruka plantevernmiddel i produksjonen på garden, eller på ein arbeidsplass, må du ha plantevernbevis.

Les mer ›

Klimabonden- Klimaklokt landbruk på Vestlandet

27.09.2019 (Oppdatert: 04.10.2019)

Her finn du fem fine filmar som viser korleis du som bonde kan gjere klimatilpasningar i praksis!

Les mer ›

Jordprøvesesongen startar opp!

21.08.2019 (Oppdatert: 06.09.2019)

Treng du nye jordprøver i år, eller eventuelt ny gjødslingsplan for 2020? Leit fram planen din og les informasjon her!

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste side


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.