Fagmøte om beitebruk

18.03.2019

Våren 2019 held NLR Vest ein serie med fagmøte kringom i Hordaland, med tema beitebruk.

Les mer ›

Informasjonsmøte om biogassanlegg på Voss

18.03.2019

Tid: 19. mars kl. 19.45-22.00 Stad: Voss Tinghus, Kommunestyresalen Møtet er aktuelt for gardsbruk med og utan husdyr

Les mer ›

Årsmøte i NLR Vest, 21.mars i Førde

16.03.2019

NLR Vest har i år lagt årsmøtet til Førde, torsdag 21. mars. På årsmøtet møter utsendingar frå dei 11 krinsane i regionen. Dei vert valde for to år om gongen på krinsmøta.

Les mer ›

Nye medlemstenester i NLR Vest

28.01.2019

Vi har laga til rådgjevingspakkar og nye tilbod til nye medlemar. Sjå om du finn noko du kan ha nytte av!

Les mer ›

Maskinførarkurs på Sandane

25.01.2019 (Oppdatert: 22.02.2019)

Det vert maskinførarkurs 28. -31. mars. Stad: Gloppen Hotell, Sandane. Kurset er eit 32-timars teorikurs og grunntrening retta mot alle som skal køyre gravemaskin eller andre masseflyttingsmaskiner.

Les mer ›

Ny rådgiver i Hardanger!

12.02.2019

Ved kontoret vårt i Lofthus har vi nå fått en ny rådgiver. Her kommer en liten presentasjon av Kristin.

Les mer ›

Teljedato og slakting før eller etter 1. mars?

12.02.2019

1. mars er teljedato for produksjonstilskot og avløysartilskot, og då dukkar det opp spørsmål om det løner seg å slakte lam før eller etter denne datoen.

Les mer ›

Fagdag ammeku, Haukås

07.02.2019

Laurdag 16. februar kan du få høyra om kalving, fôring, beitestell og økonomi, på Felleskjøpet Haukås utanfor Bergen.

Les mer ›

Kurs i praktisk HMS-arbeid

07.02.2019

Her inn du oversikt over dei kursa vi har sett opp til no.

Les mer ›

Ny runde med sertifiseringksurs i varme arbeid

07.02.2019

Brann kan fort oppstå ved utføring av varme arbeid. Den som utfører slikt arbeid, skal ha innsikt i brannrisiko,og utføre arbeidet på ein slik måte at brann ikkje oppstår.

Les mer ›

Kurs i jordbærdyrking i substrat

04.02.2019

26. februar arrangerer vi kurs for jordbærdyrkere som vil dyrke i torv, kokos eller andre substrat. Kurset passer også for de som vurderer å dyrke bringebær i substrat.

Les mer ›

Ammekukurs, Manger, Nordhordland

25.01.2019

Fôring, økonomi i ulike driftsopplegg, beitestell og kalving er noko av det som vert snakka om. 23.02. kl 10.00 (kaffien er klar frå 09.30) På Smiths Møte- og selskapslokale, Radøyvegen 1620, Manger

Les mer ›

16 nye etablerarar på SNOP 2018

23.01.2019

SNOP (Strategisk nærings- og produksjonsutvikling) er NLR vest sitt etablerarkurs. Vi har no haldt dette kurset årleg frå 2012, og har nettopp avslutta det 7. kurset.

Les mer ›

Vi inviterer til kurs i grovfôrøkonomi: Produsere billegare grovfôr?

13.12.2018

Har du oversikt over kostnadane med grovfôrproduksjonen? Ynskjer du å få eit betre grunnlag for å ta avgjerd om investeringar?

Les mer ›

Autorisasjonskurs 2019, plantevern og smågnagar

12.12.2018 (Oppdatert: 18.12.2018)

Skal du ta autorisasjonskurs for kjøp og bruk av plantevernmiddel, eller for bekjemping av smågnagarar? Her finn du informasjon og påmeldingsskjema til alle kursa vi har satt opp så langt.

Les mer ›

Hålka er her att!

12.12.2018

Det er vinter. Sjukehusa fyllest opp med brotne bein og armar. Årsak: «Det glatte føret».

Les mer ›

Lagra Fanaost er verdens beste ost

11.12.2018 (Oppdatert: 12.12.2018)

I VM i ost i Bergen i starten på november, gikk den lagra "Fanaosten" til NLR Vest sitt medlem Jørn Hafslund fra Ostegården helt til topps blant nesten 3500 oster fra 41 land.

Les mer ›

Gode erfaringar med mentorordninga- no kan du òg melde deg på!

12.11.2018 (Oppdatert: 13.12.2018)

Anne Rita K. Boge og Kjell Erik Boge driv med geitemjølkproduksjon i Guddal, Fjaler Kommune. Dei er unge bønder som har vore med i prosjektet "Bonde hjelper bonde" i 2018.

Les mer ›

Fagdag gardsvarmeanlegg, Voss og Rosendal

12.11.2018 (Oppdatert: 11.12.2018)

Lokalt skogvirke som oppvarmingskjelde på garden. Vil du finne ut meir om moglegheitene for flisfyringsanlegg på garden din?

Les mer ›

Håndbok "Jordmasser – fra problem til ressurs. Ta vare på matjorda

26.10.2018 (Oppdatert: 21.01.2019)

Våre to rådgivere, Olav Martin Synnes og Trygve Torsteinsen, sammen med Are Johansen fra NLR Nord Norge og Samson Øpstad fra NIBIO på Fureneset, har de siste to årene arbeidet med ei omfattende håndbok i bruken av overskuddsmasser til jordbruksformål. Håndboka er en del av et større prosjekt som også omfatter en veileder for offentlig forvaltning omkring samme tema.

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste side


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.