SNOP 2018 startar 17. September i Knarvik

Har du ein draum om å sikra ein arbeidsplass på garden din? Har du ein god idé, men veit ikkje korleis du skal få det til? Då har me det rette kurset for deg!

Les mer ›

Fyrstehjelpskurs -tilpassa landbruket

VOSS tysdag 29. mai, Kveik lokaler, kl. 12.00 - 15.00 ØYSTESE, torsdag 14. juni, Kvam Fruktlager, kl 12.00 - 15.00

Les mer ›

NLR Vest har ledig vikariat for rådgjevar med kompetanse på fruktdyrking, 100 % stilling

Ved kontoret vårt på Lofthus i Hardanger har vi ledig vikariat for rådgjevar med kompetanse på fruktdyrking.

Les mer ›

NLR Vest har ledig vikariat for rådgjevar med kompetanse på HMS i landbruket, 100 % stilling

NLR Vest har ledig vikariat for rådgjevar med kompetanse på og interesse for HMS i landbruket. Vikaren får arbeidsplass ved kontoret vårt i Ørsta eller på Sandane.

Les mer ›

Steinsprekking – alternativ til dynamitt

Vi arrangerer kurs i steinsprekking på Mo og Øyrane vgs, Bekkestranda i Gulen og Bremerfjøsen, Hafslo.

Les mer ›

Nytt om kjemisk plantevern – 2017/2018

Godkjenninga til Ally SX gjekk ut 31.12.17. Det betyr at du kan kjøpe Ally fram til 30. juni 2018 og at midlet må nyttast innan 30. juni i 2019.

Les mer ›

Våren er i gang

Lamminga er i gang. Graset begynner å grønskast nede i låglandet og ute ved kysten etter fleire dagar med høge temperaturar.

Les mer ›

Nybyrjarkurs i fruktdyrking

NLR Vest vil i år arrangera nybyrjarkurs i fruktdyrking i Sogn og Fjordane.

Les mer ›

Velkommen til fagdag om jordbearbeiding, pløying og innstilling av plog

Torsdag 19. april kl 10.30, på låven til Vegard Hjelmeland

Les mer ›

Maskinførarkurs på Voss

32-timars teorikurs og grunntrening retta mot alle som skal køyre gravemaskin eller andre masseflyttingsmaskiner. Kurset er eit teoretisk minstekrav for å få maskinførarbevis.

Les mer ›

Våronnmøte 2018

NLR Vest har alt arrangert fleire våronnmøte. Desse er annonsert lokalt via e-post og sms. Vidare framover blir det fleire møte. Vi tek her med dei som er tidfesta.

Les mer ›

NLR Vest m.fl. inviterer til markdag om "heilårs utedrift med ammekyr"

Tid og stad: Laurdag 7. april kl 11, hjå Håvard Flaten og Tone Eitrheim, Sunde i Sunnhordland. Oppmøte og parkering ved Sunde skule

Les mer ›

Attval av styreleiar Sigurd Reksnes

På årsmøtet i NLR Vest SA i Bergen 20. mars i år vart Sigurd Reksnes frå Eid kommune attvald som styreleiar.

Les mer ›

Betre tilskotsordningar frå Innovasjon Norge i Hordaland

Frå 2018 er tilskota til investering og bedriftsutvikling i landbruket auka, til inntil 35 % av kostnadene, eller maks 2 mill kroner. I Hordaland er totalramma på ca 40 mill til bruk i 2018.

Les mer ›

Godkjenning av åkersprøyter i 2018

Effektiv kamp mot ugraset krev gode kunnskapar hos brukarane. Samstundes må det tekniske utstyret vedlikehaldast og innstillast på rett måte.

Les mer ›

Steinsprekkingskurs i Sogn og Fjordane?

Vi håpar å kunne arrangere 2-3 kurs i steinsprekking i Sogn og Fjordane i løpet av våren.

Les mer ›

Kurs, bonden som byggherre

Det var god påmelding til kurset som NLR Vest arrangerte på Skei og Bjørkheim i fyrste halvdel av mars. Om lag 30 bønder med planar om bruksutbygging møtte på kvar av stadane.

Les mer ›

Grovfôr 2020

Prosjektgruppa for Grovfôr 2020 er i desse dagar med på møte hjå Fylkesmennene i heile landet, samt hjå Landbruks- og Matdepartementet.

Les mer ›

Plantevernkurs for nye brukarar

Det blir obligatorisk kurs for nye brukarar, torsdag 26. april kl. 10-17, i Ørsta hos Tine. Første del av dagen blir undervisning innandørs.

Les mer ›

Innkalling til Våronnmøte i Ørsta og på Rovde

Det blir møte i Ørsta måndag 19. mars kl. 11-14 på møterommet hos Tine. Det blir møte på Rovde forsamlingshus tysdag 20. mars kl. 11-14.

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste side