Innkalling til Våronnmøte i Ørsta og på Rovde

Det blir møte i Ørsta måndag 19. mars kl. 11-14 på møterommet hos Tine. Det blir møte på Rovde forsamlingshus tysdag 20. mars kl. 11-14.

Les mer ›

Praktisk kurs i sviing -kystlynghei

Gode lyngbeite for utegangarsauen om vinteren er viktig for god dyrevelferd!

Les mer ›

Årsmøte i NLR Vest

Årsmøtet i NLR Vest er på Thon Hotel Bergen Airport, på Kokstad, 20. mars kl. 10-15. Årsmøteutsendingane er valgte på krinsmøta.

Les mer ›

Fagmøte/våronnmøte - grovfôrdyrking, ensilering og grovfôrkvalitet

Det er to svært dyktige fagpersonar vi har fått med oss på fagmøte i Sunnfjord 8. mars. Grovfôrmengde og grovfôrkvalitet er tema som vi alltid må ha i fokus - uansett produksjon.

Les mer ›

Fagdag gulrot i Lærdal

Me inviterer til fagdag saman med Lærdal Grønt.

Les mer ›

Fagmøte om ensilering og grovfôrkvalitet

Torsdag 8. mars HAFS-regionen: 10.00-14.30 i Ljosheim i Dale Indre Sunnfjord: 20.00-22.30 i kyrkjelydshuset i Naustdal

Les mer ›

Kalking frå helikopter -Ting kalking no!

Vi har tidlegare skrive om kalking frå helikopter. Her kjem meir opplysningar om prisar m.m. Bestillingsfrist er 10. mars

Les mer ›

Krinsmøte i NLR Vest

Regionen som NLR Vest dekkjer er delt inn i 11 medlemskrinsar. No i februar har vi medlemsmøte i alle krinsane.

Les mer ›

Våronnmøte i Indre Hordaland

Vi inviterer til våronnmøte i veke 7, med møte dagtid i Granvin, Eksingedalen og på Vossestrand og kveldsmøte på Vangen.

Les mer ›

Fornying av plantevernsertifikat – Ørsta

Må du fornye ditt plantevernsertifikat, etter 10 år? Det blir autorisasjonskurs i Ørsta 6. mars, kl. 10-17. Møtestad blir hos Tine.

Les mer ›

Helikopterkalking av beite våren 2018

Våren 2018 prøver me å få til tilbod om helikopterkalking av beite i region NLR Vest.

Les mer ›

Fagtur ammekufjøs

OBS! Fagturen er diverre avlyst grunna smittefare av corona-virus!!

Les mer ›

Kurs: Bonden som byggherre

Frå planlegging til eit vel gjennomført prosjekt. Skei i Jølster, måndag 12. mars og Bjørkheim i Samnanger tysdag 13. mars.

Les mer ›

Innkalling til krinsmøte i NLR Vest torsdag 15. februar

NLR Vest kallar inn til krinsmøte i Indre Hordaland og Indre Hardanger. Det vert orientering om drifta i NLR Vest og val av representantar til årsmøtet i NLR Vest. Tid: Torsdag 15. februar kl. 19.

Les mer ›

Kva er eit godt gjerde?

Bruk av piggtråd skal fasast ut. Kva er reglane? Ulike dyreslag har ulike krav til gjerde. Korleis er kvaliteten på det som er på markedet i dag. Held det mål?

Les mer ›

Fellesbestilling av juletreplanter

Vi har i flere år organisert fellesbestilling av juletreplanter i Hordaland og vi gjør det samme også i år.

Les mer ›

Mentorordning, no også i Hordaland

Det har det siste året vore sett i gang fleire mentorprosjekt rundt i heile landet, der nyetablerte produsentar får tilgang til mentor med erfaring og kjennskap til produksjonen.

Les mer ›

Oppstartsamling for Mentorprosjektet i Sogn og Fjordane

Det var 38 deltakarar på samlinga på Skei 16. januar; 16 mentorpar og representantar frå Sogn og Fjordane Bondelag og Sogn og Fjordane Bonde -og Småbrukarlag.

Les mer ›

Auke i gjødselprisane

Som tidlegare år syner det seg at prisane på gjødsel stig utover vinteren. Også for nitrogengjødsel, som ikkje er terminvare, ser vi ein betydeleg auke frå i haust og fram til no.

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste side