Varselskilt til traktoren - nå på flere språk!

07.04.2020

Nå kan du laste ned og printe ut varselskilt som forteller andre hvordan de skal forholde seg til traktor- eller maskinfører for å forebygge smittespredning.

Les mer ›

Forsøksmelding 2019 NLR Vest

07.04.2020

NLR Vest har hatt medansvar for 12 forsøksfelt i 2019. Størst aktivitet har ein hatt på Sunnmøre og i Voss. Nedanfor finn ein korte samandrag og konklusjonar frå siste sesong. God lesnad.

Les mer ›

EKSTRA RÅDGJEVINGSTILBOD I KORONATIDER

20.03.2020

Som del av HMS-avtalen tilbyr NLR Vest individuell gjennomgang av smittevernplan, beredskapsplan og rutinar for stell og dagleg drift på garden. Vi brukar internett eller telefon.

Les mer ›

Digital Rådgjeving i NLR Vest

20.03.2020

Våre rådgjevarar er veldig opptekne av å gjennomføre digitale møte og kurs med våre medlemar! «Teams» er ei samarbeidsplattform og kan vere eit bra alternativ til fysiske møte og arrangement.

Les mer ›

NOTAT til medlemar i NLR Vest

19.03.2020 (Oppdatert: 20.03.2020)

NLR Vest har sett i verk tiltak for å hindre spreiing av koronavirus.

Les mer ›

Vi introduserer Klimakalkulatoren

16.03.2020

Klimasmart Landbruk har utviklet et verktøy som beregner utslipp på den enkelte gård – Klimakalkulatoren.

Les mer ›

Råd til bonden om korona-smitte

12.03.2020

Landbruksorganisasjonene har i dag i fellesskap utviklet råd til bonden. I korte trekk: Vask hendene, ha godt smittevern og lag beredskapsplan for gården.

Les mer ›

UTSETT: Autorisasjonskurs i tiltak mot smågnagarar

07.03.2020 (Oppdatert: 13.03.2020)

Autorisasjonen skal nyttast til å bekjempe mus/rotter på eigen eller leigd landbrukseigedom, veksthus inngår i dette.

Les mer ›

Årsmøte i NLR Vest

06.03.2020 (Oppdatert: 16.03.2020)

For å hindre smittespreiing av koronavirus har NLR Vest bestemt å avlyse det fysiske årsmøtet og heller gjennomføre årsmøtet digitalt tysdag 24. mars frå kl. 10.00.

Les mer ›

Funksjonstest av åkersprøyte

06.03.2020

Frå 1.1.2020 innførte Mattilsynet krav om obligatorisk funksjonstest av åkersprøyter i jordbruket kvart tredje år.

Les mer ›

UTSETT: Gratis datakurs med utgangspunkt i dine ferdigheiter

06.03.2020 (Oppdatert: 13.03.2020)

No har du som medlem i Norsk Landbruksrådgiving høve til å gå på datakurs. Dette vil gi deg auka kompetanse, sikre større tryggleik for arbeidsplassane og føre til endå betre drift.

Les mer ›

AVLYST: Ope ammekufjøs på Hatlestrand

06.03.2020 (Oppdatert: 13.03.2020)

AVLYST som eit tiltak for å redusera smittespreiing av Korona

Les mer ›

AVLYST: Velkomen til kystgardsamling i Hatlevik på Ålforo i Fitjarøyane!

05.03.2020 (Oppdatert: 16.03.2020)

Dette er 7.året og 7.øya vi arrangerer temadag om kystgard og kystlynghei i Fitjarøyane.

Les mer ›

UTSETT: Fagdag: Optimal jord for grønsaksdyrking

05.03.2020 (Oppdatert: 13.03.2020)

Norsk Landbruksrådgiving Vest og Fadderprosjektet ved Fylkesmannen i Vestland inviterer til fagdag på Stend VGS om god jord for grønsaskdyrking, med fokus på å gje deg auka kunnskap om jordkvalitet og drenering.

Les mer ›

Feiande flott bygg til sau og røktar

20.03.2020 (Oppdatert: 20.03.2020)

I februar i år kunne Geir Arne Kvam (33 år) flytte sauene til flunkande ny sauefjøs i nytt gardstun 500 m frå det gamle.

Les mer ›

UTSETT: Sertifiseringskurs i brannsikring ved varme arbeid- ekstra fokus på landbruk

18.02.2020 (Oppdatert: 13.03.2020)

Vi køyrer ny runde med kurs no i vår.

Les mer ›

Algebøndene

03.02.2020

NLR Vest gratulerer Medlem Rolf Olav Gjørven (i midten) frå Stryn, som saman med sine samarbeidspartnarar har motteke Landbrukets innovasjonspris på 100 000 kr.

Les mer ›

UTSETT: Maskinførarkurs

23.01.2020 (Oppdatert: 13.03.2020)

Sommarjobb? Inngangsbilletten er her: Maskinførarkurs 2020: Sandane: , Voss:

Les mer ›

Rådgjeving på utbyggingsbruk

22.01.2020 (Oppdatert: 23.01.2020)

-Her kjem eit tilbod!

Les mer ›

Prøv NLRpluss Grovfôr 2020!

21.01.2020 (Oppdatert: 23.01.2020)

Inkludert i medlemskontingenten ligg rådgjeving via telefon, rådgjevingsmeldingar, tilbod om våronnmøte og markdagar, samt moglegheit til å få gjødslingsplan og andre tenester til medlemspris.

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste side


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.