Grovfôr 2020

Prosjektet "Grovfôr 2020" har som mål å øke grovfôravlingene med 20 % og å øke kvaliteten med 20 %, samtidig som en ønsker å redusere kostnadene med grovfôret med 20 %.

Les mer ›

Slått under vanskelige forhold

Fortsatt er det veldig mange som på grunn av dårlige værforhold ikke har kommet i gang med slåtten. På et eller annet tidspunkt må en til slutt prøve og lure seg utpå.

Les mer ›

Vestlandet ventar på godt slåttever

Graset har vakse godt, og er klart for slått dei fleste stader. Det er likevel få som har starta med haustinga. Vått ver på Vestlandet siste vekene har hindra dette.

Les mer ›

Tenikkens dag på Lofthus

Ullensvang Hagebrukslag arrangerer teknikkdag for fruktdyrkinga i samarbeid med NLR Vest og NIBIO laurdag 17. juni ved NIBIO på Lofthus (driftsbygninga) kl. 9.30-ca. 16.00.

Les mer ›

Leigeprisar jord på Vestlandet

Landbruksdirektoratet publiserer kvart år oversikt over jordleigeprisar. Tala er på grunnlag av svar frå 271 kommunar.

Les mer ›

Haustetidsvurderingar 2017

På dei tidlegaste stadane er energiverdien i graset allereie under ønskjeleg nivå, medan dei på middels og tidlege stadar framleis kan hauste energirikt fôr.

Les mer ›

Grasprøver på Vestlandet 2017

Har du nok areal og produserer nok grovfôr vil det vere økonomisk gunstig å slå tidleg for å maksimere grovfôropptaket.

Les mer ›

Markdag i Omvikdalen og Halsnøy

Stubbehøgde og smørsyre, jordstruktur, avlingsmengde og slåttetidspunkt var noko av det som vart diskutert på markdagane i Kvinnherad.

Les mer ›

Grovfôr 2020 - Stort fagmøte på Vestlandet til hausten

Ein viktig del av prosjektet Grovfôr 2020 i år er dei regionale stormøta. I vårt område blir det eit møte for Vestlandet. Tidspunktet og plassering av dette møtet blir bestemt før sommaren.

Les mer ›

Kurs i feltkontroll av hjorteviltkjøtt

Kurset er for personer som skal foreta feltkontroll av hjorteviltkjøtt og andre interesserte.

Les mer ›

Nye feltforsøk på Vestlandet

NLR Vest ynskjer framleis å ta aktivt del i forsøk og forsking innan jord og plantekultur. På denne måten kan vi vere med på å forbetre og utvikle plantedyrkinga.

Les mer ›

Tilskot til regionalt miljøprogram (RMP) 2017, Hordaland

Den viktigaste endringa i 2017 er at tilskot til skjøtsel av kystlynghei vert delt: eit generelt tilskot for skjøtsel med beiting og eit eingongstilskot til areal som er brent. Førebelstilskot pr.

Les mer ›

Kvalitetsutvikling i gras 2017

Er du bonde i Sunnhordland eller Midthordland, er analysane frå Rogaland høgst aktuelle.

Les mer ›

Temperatur og nedbør fram mot slåtten

Nedbør, varmesum og jordtemperatur på NIBIO sine klimastasjonar på Særheim, Hjelmeland og Etne.

Les mer ›

Gjerdedemonstrasjon HT-gjerde

Eit HT-gjerde (High Tensile Fence) er ein spesiell gjerdeteknikk som nyttar monteringsmetodar og material som toler mykje kraftigare oppstramming enn vanlege gjerde.

Les mer ›

Snømugg på ny og gamal eng

Rådgjevarane vår på Voss var ute og såg på Snømugg på ny og gamal eng, og gjer her nokre enkle tips til kva du kan gjere.

Les mer ›

Inspirerande storsatsing i Ryfylke

Økologisk jusproduksjon, morell i veksthus og nyplantingar med eple og pære var noko av det fruktdyrkarar frå Hordaland fekk sjå i Ryfylke.

Les mer ›

Ny rådgjevar i Ørsta!

Randi Hodnefjell er tilsett ved kontoret i Ørsta, med arbeidsområde på Sunnmøre og i Nordfjord. Ho startar i jobben i august. Me gler oss til å få ein rådgjevar til på laget.

Les mer ›

Nybyrjarkurs i fruktdyrking, tredje samling

Er du ny fruktdyrkar, som har starta opp i 2014 eller seinare? Kom og bli med på kurs!

Les mer ›

Sprøyteteknikkdag, Opedal

Fredag 19.mai klokka 11.00 vert det sprøyteteknikkdag i Opedal. Planen er at me ser på sprøyteeigenskapane til 4-5 ulike sprøyter frå ulike produsentar: Mitterer, Lochmann, Nobili og Osella.

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 4 5 6 7 8 Neste side