Dyktige og engasjerte bønder på Stord og Voss

HMS-rådgjevarane våre er godt i gang med kurshausten. Rundar med kurs i Praktisk HMS er avslutta mellom anna på Voss og på Stord.

Les mer ›

Klimasmart Landbruk Kvinnherad - Siste forsøkshøsting av demofelt.

I prosjektet "Klimasmart Landbruk Kvinnherad" har vi et demofelt hvor vi har gjødslet gammel og ny eng, med forskjellige N- gjødselmengder. Onsdag 18. oktober var siste høstingen (3.

Les mer ›

Nybyrjarkurs i fruktdyrking

Er du ny fruktdyrkar, som har starta opp i 2014 eller seinare? Kom og bli med på kurs!

Les mer ›

Fokus Bringebær 2017: No kan du melde deg på!

NLR Vest inviterer til Fokus Bringebær 2017. Et todagers seminar som kun handler om bringebær.

Les mer ›

Demonstrasjon med fokus på jordpakking og jordstruktur

Laurdag 19. august var det markdag i Kvam og Bergsdalen. Hovudfokus denne dagen var jordpakking. Det er spesielt vanskeleg å snakka om dette i år med all nedbør som har kome i sommar.

Les mer ›

Drenering- Tilskotet er dobla!

Etter ein svært vanskeleg sommar er det truleg mange som planlegg dreneringstiltak på eiga jord/ leigejord.

Les mer ›

Ove'n er i gang

Ove Sørestrand, nytilsett grovfôrrådgjevar med base i Sunnfjord og Ytre Sogn, har hatt sine to første arbeidsveker i NLR Vest.

Les mer ›

Markdagar ammeku

Arealbehov beite og slått - beitestell - driftsopplegg – rase og avl – tilgang på oksar. Velkommen til markdagar på tampen av sesongen!

Les mer ›

Markdag på Særheim 7. september 2017

NLR Rogaland, NIBIO, Felleskjøpet Rogaland Agder og Kverneland arrangerte ein markdag for bønder og rådgjevarar på Særheim 7. september. Randi Hodnefjell og Helena Elvatun var med frå NLR Vest.

Les mer ›

Agro Hordaland

Fagdag 2/11 kl. 09.30 – 16.00 TEMA: Overskotsmassar og jordflytting, klimautfordringar, ugras og drenering

Les mer ›

Ny emballasjeforskrift fra 1. september

Produsentansvarselskaper må dokumentere at de tar et forholdsmessig ansvar for emballasjen som deres medlemmer setter på markedet.

Les mer ›

Jordprøvesesongen er i gong

I NLR vest har vi starta jordprøvesesongen. Vanlegvis tek vi kontakt med dei av dykk som står for tur, men vi oppmodar likevel medlemane til å sjekke gjødslingsplanen sin.

Les mer ›

Grovfôr 2020- Vi treng fleire deltakarar!

Prosjektet "Grovfôr 2020" har som mål å auke grovfôravlingane med 20 % og å betre kvaliteten med 20 %, samstundes som ein ønskjer å redusere grovfôrkostnadane med 20 %.

Les mer ›

DET GJELD OSS ALLE!

Når mattilsynet må avvikle eit dyrehald, er det ei tragedie både for dyra og menneska som har ansvar for dei, og for heile bygdesamfunnet rundt.

Les mer ›

Randi Hodnefjell er på plass i Ørsta

Vi har presentert ho i tidlegare rådgjevingsmeldingar. Ho kjem som nyutdanna frå Ås til oss som rådgjevar knytt til kontoret i Ørsta.

Les mer ›

Jordprøvesesongen er like om hjørnet

Det har vore ulike rutinar omkring jordprøvetaking og gjødslingsplanlegging i NLR Vest sitt område. Vi arbeider no mot at grovfôrprodusentane skal få tilbod om nye jordprøver kvart 4. eller kvart 8.

Les mer ›

Nytt handelsnamn på glyfosat

Det nærmar seg ny høgsesong for bruk av glyfosat.

Les mer ›

Maskinførarkurs i Ørsta 26.-29. oktober

32-timars teorikurs og grunntrening retta mot alle som skal køyre gravemaskin eller andre masseflyttingsmaskiner. Kurset er eit teoretisk minstekrav for å få maskinførarbevis.

Les mer ›

God jord for god avling

Martin Beck, den danske landbruksrådgjevaren og agronomen, kjem til Hatlestrand måndag 28 aug.

Les mer ›

Sen 1. slått, Ølve, Kvinnherad

Mye regn i juni har resultert i en svært så sen 1. slått denne forsommeren. Hva har det betydd for kvaliteten i graset?

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste side