Velkommen til Grovfôrkonferansen 2018, Scandic Hell, Stjørdal, 7. - 8. februar

Med bakgrunn i prosjektet «Grovfôrbasert melk- og kjøttproduksjon fram mot 2030» inviterer vi bønder, rådgivere og andre interesserte fra hele landet til nasjonal grovfôrkonferanse.

Les mer ›

Gratis datakurs!

Me gjentek suksessen frå tidlegare, og tilbyr gratis datakurs med utgangspunkt i dine ferdigheiter! Det vert eit kurs i Førde og eit i Fusa.

Les mer ›

Inspirasjons- og fagdag for økt økologisk fruktproduksjon

Er du ny eller etablert fruktdyrkar som driv økologisk produksjon - eller er du nysgjerrig på økologisk produksjon? Då er du velkomen til ein innhaldsrik dag i Sogndal.

Les mer ›

Norske Fruktdagar 2018

Me vil med dette ynskja alle interesserte velkomen til Norske Fruktdagar 2018!

Les mer ›

Åmeåtak

Åmeåtak er eit prosjekt i regi av NIBIO, som har som mål å kartlegge førekomst og skadebilete av ulike viklarartar i dei viktigaste fruktdistrikta; Sogn, Hardanger, Telemark og Oslofjordområdet.

Les mer ›

PASS DEG FOR HÅLKA – STRØ I TIDE!

Det skjer kvar einaste vinter. Sjukehusa fyllest opp av pasientar med brotne bein og armar. Årsak: «Det glatte føret». Bondefolket er ikkje noko unntak her.

Les mer ›

Nybegynnerkurs i fruktdyrking

Gjødsling, vanning, plantesystem, ugress, skadedyr og beskjæring. Dette er bare en brøkdel av hva de ferske fruktdyrkerne i Hordaland har fått lære mer om.

Les mer ›

God prat om drenering, stubbhøgde og køyreskader.

Etter ein særs vanskeleg sommar med mykje regn har det vorte ein del køyreskadar og problem med dreneringsforhold.

Les mer ›

Klima, landbruk, robot

Kom og høyr om landbruksproduksjon i endra klima. Kva kan du som bonde gjera? Er landbruksrobotar det komande teknologiske skiftet i norsk landbruk? Tysdag 28. november, Skei i Jølster.

Les mer ›

Grovfôr for sal

Treng du meir grovfôr? Her finn du grovfôr for sal.

Les mer ›

Gratis seminar for kokkar, innkjøparar, produsentar, og slaktarar

Yes!!! Her kjem DET seminaret (heilt gratis) der du får både i pose og sekk! Frå raseval, driftsopplegg, kvalitet, produktutvikling, slakting, til foredling på garden.

Les mer ›

Skal du byggja i 2018?

Det blir bygt i landbruket som aldri før, nye store fjøsbygg, tilbygg og ombygging. Det er ofte kort mellom planlegging og utføring, og korte hektiske byggeperiodar.

Les mer ›

Informasjonsmøte om ammekuproduksjon

Kom og høyr om Torkjell Nerhus sine erfaringar med Herford og få omvisning i fjøsen. Det vert graut og spekemat og innlegg frå NLR Vest, Fatland og Tyr Hordaland. Laurdag 2.

Les mer ›

Fagmøte om grovfôrproduksjon

Fagmøte om mekanisering og drenering under vanskelege tilhøve blir arrangert i Fjaler 16. november. Møtet er ope for alle.

Les mer ›

Vil du bli med i mentorordning i landbruket?

Norsk Landbruksrådgiving inviterer til eit prøveprosjekt med mentorordning for unge bønder i Sogn og Fjordane, som heiter "Bonde hjelper Bonde".

Les mer ›

Gjødselprisane aukar

Som vanleg aukar prisane på gjødsel utover hausten. Vi har laga eit diagram som syner pris pr. kg nitrogen for aktuelle gjødseltypar.

Les mer ›

Fagmøte om grovfôrproduksjon

For alle mjølkeprodusentar i Gloppen og Jølster. Hjå TINE Byrkjelo torsdag 16. nov kl. 11.00-15.30

Les mer ›

KURS I STEINSPREKKING 21.-23. november - på Sunnmøre og i Nordfjord

Det blir tre kurs i «Steinsprekking», i Ålesund, Ørsta og på Lefdal. Det såkalla «C-sertifikatet - for bruk av dynamitt på eigen gard» gjekk ut i 2011.

Les mer ›

Praktisk kurs i ullsortering

- Bruksområder for ull fra tradisjonelle saueraser. NLR Vest og Selbu spinneri arrangerer kurs i ullsortering.

Les mer ›

SMARTCROP- registrering i Hardanger

Fruktrådgiverne våre i Hardaner er nettopp (endelig) ferdig med registreringene i NIBIO- prosjektet SMARTCROP, som har gått over to år. Alle resultatene blir analysert av NIBIO.

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste side