Gode erfaringar med mentorordninga- no kan du òg melde deg på!

12.11.2018

Anne Rita K. Boge og Kjell Erik Boge driv med geitemjølkproduksjon i Guddal, Fjaler Kommune. Dei er unge bønder som har vore med i prosjektet "Bonde hjelper bonde" i 2018.

Les mer ›

Fagdag gardsvarmeanlegg, Voss og Rosendal

12.11.2018

Lokalt skogvirke som oppvarmingskjelde på garden. Vil du finne ut meir om moglegheitene for flisfyringsanlegg på garden din?

Les mer ›

Håndbok "Jordmassar – frå problem til ressurs. Ta vare på matjorda

26.10.2018

Våre to rådgivere, Olav Martin Synnes og Trygve Torsteinsen, sammen med Are Johansen fra NLR Nord Norge og Samson Øpstad fra NIBIO på Fureneset, har de siste to årene arbeidet med ei omfattende håndbok i bruken av overskuddsmasser til jordbruksformål. Håndboka er en del av et større prosjekt som også omfatter en veileder for offentlig forvaltning omkring samme tema.

Les mer ›

Tiltak mot smågnagarar på gardsbruk- Ny autorisasjonsordning

26.10.2018

Mus, rotter og vånd kan gjere stor skade, også på gardsbruk. Dei siste åra har mange gardbrukarar leigd profesjonelle firma for å ta seg av kampen mot skadedyra.

Les mer ›

Tveita Gardsmat

22.10.2018

6. oktober gjekk turen til Tveita gardsmat, då dei hadde offisiell opning av dei nye produksjonslokala, med kafé, gardsbutikk og pub.

Les mer ›

Ledig stilling som Rådgjevar i jord- og plantekultur grovfôrdyrking (100 %)

19.10.2018

Rådgjevaren vil vere knytt til faggruppe jordbruk, og vil arbeide i eit allsidig landbruksmiljø med rådgjeving, kursverksemd, informasjon og kunnskapsutvikling.

Les mer ›

Det løner seg å kjøpe gjødsel no!

26.09.2018

Dei siste tre åra har Fullgjødsel i gjennomsnitt vore 15-19 % billegare i september enn i mars året etter.

Les mer ›

NLR Surfôrtolken – et tilbud til alle

26.09.2018

Når du bestiller surfôrprøver av oss i NLR Vest, får du tilbud om NLR Surfôrtolken, som tolker resultatene og gir tips og råd om forbedringspotensial.

Les mer ›

Grovfôrsituasjonen i Hordaland

10.09.2018

I summar har me i NLR Vest i samarbeid med andre landbruksorganisasjonar hatt møte angåande grovfôrsituasjonen. Det såg lenge ut til at avlinga skulle blir svært låge fleire stader.

Les mer ›

Erstatningsordninga for avlingsskadar

10.09.2018

30. august var forhandlingane mellom Staten og jordbruket ferdig. Det vart då løyvd 525 millionar kroner i ekstra kompensasjon som følgje av den tørre sommaren.

Les mer ›

Fagdag - hjorteskade, hjorteforvalting og grovfôrøkonomi

10.09.2018

Flokeneset i Askvoll onsdag 26. september kl. 12-15

Les mer ›

Nytt kontor i Ørsta

10.09.2018

Kontoret vårt i Ørsta har flytta til Ørsta Rådhus, vi sitter nå i samme etasje som Landbrukskontoret og Landbruk Nordvest.

Les mer ›

Litt om kjemisk plantevern i haust

10.09.2018

I følge kalenderen er det framleis ikkje for seint å sprøyte mot ugras i eng, eller å brakke for å legge til rette for neste års gjenlegg.

Les mer ›

Velkomen til ope fagmøte om Klimasmart Landbruk Sogn og Fjordane

10.09.2018 (Oppdatert: 26.09.2018)

Me inviterer til fagmøte den 28. september på TINE Meieriet Byrkjelo kl. 11.30 - ca 15.30. Tema: Prosjektet Klimasmart Landbruk Sogn og Fjordane og Kretsløpstolken.

Les mer ›

Ny HMS- rådgjevar!

10.09.2018

Mitt namn er Dag Erik Hauge, eg er 27 år og kjem frå Gloppen. Eg er oppvaksen på ein gard med mjølkeproduksjon, og har frå tidleg alder vore interessert i landbruk.

Les mer ›

Jordprøvesesongen er i gang- Sjekk gjødslingsplanen din!

05.09.2018 (Oppdatert: 10.09.2018)

Fleire av rådgjevarane har vore ute og teke dei første jordprøvene for i haust. Vi prøvar å kome i gang så tidleg som mogleg for at vi skal rekke over før det blir for surt og kaldt.

Les mer ›

Eittårig raigras sådd i eldre eng

05.09.2018

Vi har lagt ut ein eigen artikkel om dette temaet, sjå denne! I tillegg kan vi presentere nokre bilete frå Stryn som illustrerer godt korleis raigras kan slå til, trass i den tørre sommaren.

Les mer ›

Tilbakeblikk på tørken 2018

03.09.2018 (Oppdatert: 05.09.2018)

Vi har følgt med to ruter frå 1. slått og gjennom gjenveksten fram mot 2. slått. Bileta nedanfor er tekne på den eine av dei, og fortel det meste. Dette er ein svært tørr plass på Sandane.

Les mer ›

Seminar om ammekuproduksjon i Sogn og Fjordane

03.09.2018 (Oppdatert: 21.09.2018)

Thon Hotel Jølster, Skei 06.10.2018 Kl. 10:00 – 16:00 Pris: 200 kr (lunsj inkl.)

Les mer ›

Høstetidsprøver

29.08.2018

Hver uke blir det tatt høstetidsprøver av eple og pære i Nordfjord, Sogn og Hardanger.

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste side


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.