Innlogging påkrevd

Velkommen til Norsk Landbruksrådgiving Vest SA

 

Våre tilsette tilbyr rådgiving innan grovfôrdyrking, hagebruk, kulturlandskap, økonomi, næringsutvikling, bygningsplanlegging og HMS. Vi har fleire kontorstader, frå Sunnhordland i sør til Sunnmøre i nord.

Bli medlem

 

Postadresse:                                       Besøksadresse hovudkontor:

NLR Vest SA                                        Krånavegen 5

Postboks 197                                       6823 Sandane

6822 Sandane

 

Telefon: 98 24 58 38

Epost: vest@nlr.no


Logg inn:

Logg inn medlemmer