Kurs i Praktisk HMS-arbeid

03.02.2020 (Oppdatert: 10.11.2020)

Kurset gjev godkjend HMS-kompetanse og:

• Oppfyller krav frå styresmaktene om HMS-opplæring for leiar (§ 3-5 AML).
• Grunnleggande innføring i systematisk HMS-arbeid.
• Delar av kurset er heime, via internett på eiga datamaskin.
• Er knytt opp til KSL-standardane, konkret om HMS på din gard.

 

Innhald:
• Skade og ulukkesrisiko/ brann- og el-tryggleik
• Ergonomi/ psykisk helse
• Kjemisk og biologisk arbeidsmiljø/ støy/ vibrasjonar
• Arbeidsgjevaransvar/ opplæring/ beredskap/ tiltak og rutinar

 

Omfang: Kurset er tre-delt, i alt 12 timar. 
1. Rettleiing- motivasjon- gruppe med lærar, grunnleggande om HMS (3 timar)
2. E-læring- eigenstudie på internett med elektroniske oppgåver
3. HMS i praksis- gruppe med lærar, vernerunde med drøfting (3 timar)

What do you want to do ?
New mail

Tid og stad

Vi tilbyr kurs både ved oppmøte og på internett (Teams)

 

Del 2 på alle kursa er heimelekse via internett, oppgåver og testar.

 

Oppmøtekurs:

 

 

Aurland, SJH:

18. november, kl. 10.00 - 16.00, del 1 og 3

 

Stend, Fana:

12. november, kl. 10.00 - 16.00, del 1 og 3 (Utsett)

 

Internettkurs via Teams

Ingen planlagte kurs akkurat no.

 

Pris

2500,-  for medlemar i Norsk Landbruksrådgiving
1.900,- for medlemar med HMS-avtale
3.200,- for andre
1.300,- for deltakar nr. 2 frå same verksemd

 

Kurslærarar

Kolbjørn Taklo, fagleiar HMS/økonomi/bygg:

kolbjorn.taklo@nlr.no Tlf. 913 96 560

 

Trude Iren Saure, rådgjevar HMS:

trude.iren.saure@nlr.no Tlf. 975 28 775


Saknar du kurs der du bur? Ta kontakt, så ser vi kva vi kan få til.

What do you want to do ?
New mail


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.