Kurset er fagleg retta, og målgruppa er først og fremst bønder og entreprenørar. Kommunale sakshandsamarar vil og dra nytte av fagkunnskap for å kunne vurdere søknader og prosjekt.

Innhald:

  • Generelt om jord
  • Behandling av overskotsmassar til jordbruksføremål
  • Miljøomsyn, regelverk og krav til søknadar
  • Praktisk gjennomføring – jordtipp
  • Tur i felt til jordtipp i nærleiken

Førelesar: Trygve Torsteinsen, NLR Vest.

Prisar

Komande kurs