Viktige moment i kurset:

  • Bonden sitt ansvar som byggherre
  • Sikre kvalitet i prosjektet, planteikningar, framdrift og økonomi
  • Forventningar frå Innovasjon og bank
  • Realistisk framdriftsplan og eigeninnsats
  • Plan for sikkerheit, helse og arbeidsmiljø (SHA)
  • Tiltak når leveransar er forseinka, både med omsyn til framdrift og økonomi
  • Byggesøknad og byggeleiing
  • Erfaringar frå bonde som har bygt

Komande kurs

Program:

09.15-09.30 Oppmøte og registrering

09-30-09.45 Opning, presentasjon NLR Vest

09.45-10.15 Vegval og driftsplanlegging NLR Vest

10.15-10.45 Søknad, finansiering og rapport Innovasjon Norge

10.45-11.00 Pause

11.00-11.30 Finansiering og prosjektkrav Sparebanken

11.30-12.00 Planlegging og konkurranseutsetting NLR Vest

12.00-12.45 Lunsj

12.45-13.30 Byggeleiing og framdrift NLR Vest

13.45-14.15 Praktisk erfaring som byggherre og utbyggingsbonde

14.15-14.30 Pause

14.30-14.45 Byggesøknad NLR Vest

14.45-15.30 Byggherreforskrifta, SHA-plan NLR Vest

15.30-15.45 NLR Vest sit rådgjevingstilbod til bonden i NLR Vest

15.45-16.00 Evaluering og avslutning

Pris

Byggherre