Praktisk HMS- kurs, Fjaler/Hyllestad

21.09.2017 (Oppdatert: 21.09.2017)

Tid: -


Gjer godkjend HMS-kompetanse Oppfyller krav frå styresmaktene om HMS-opplæring for leiar (§ 3-5 AML). Grunnleggande innføring i systematisk HMS-arbeid. Deler av kurset er heime, via internett på eiga datamaskin. Knytt opp til KSL-standardane, konkret om HMS på din gard.