Inn På Tunet-kurs i Førde

22.05.2017 (Oppdatert: 01.09.2017)

Tid:


Kurset er konkret og målretta, du arbeider med innhald i eige kvalitetssystem med mål om å vere klar til søknad om godkjenning etter kurset. I tillegg drøftar vi etiske problemstillingar og utfordringar, og vi går gjennom framlegg til standard avtaler ved sal av IPT-tenester.