Program

Velkommen til fagseminaret Smitteveier, årsak og forebygging i løk mht enkelt sopp/bakterier.
Påmeldingsfrist er: 27.11.23

Påmelding

10:30 Introduksjon - Sesongen 2023
v/ Lars Arne Høgetveit, rådgiver NLR Viken (sopp og bakterie status)

Videre: Epidemiologi for planter er læren om sykdommer og skadedyr som påvirker planter,
deres årsaker, spredning, forebygging og kontroll.

10:45 Løkbladskimmel (soppen, Peronospora destructor) v/Belachew A. Tadesse, forsker på Nibio

- litt om skadegjøreren og dens biologi
- viktigste smittekilder
- hvilken kjemi virker best
- forebyggende tiltak inkl vekstskifte og varsling
- mye smitte i 2023 – hvordan redusere smittefaren for sesongen 2023
(systemisk infeksjon, dekke avfall, frese/pløye ned løkrester, obs på oppspirt løk våren 2024 m.m.)

11:15-11:45 Sour skin (bakterien, Burkholderia cepacia (syn. Pseudomonas cepacia)) v/ Özgün C. O. Umu, forsker på Nibio
- litt om skadegjøreren og dens biologi
- er slike bakterier kun sekundære patogener (må ha en svekket plante?)
- smitteveier (fra jord, slagregn m.fl.?)
- er det andre sykdoms-bakterier i løk som har samme smitteveier
(Soft rot, Slippery skin?)
- kan jordanalyser si noe om smittefaren
- er det dyrkingssteder som bør unngås mht jord, vekstskifte o.l.?
- andre forebyggende tiltak

Påmelding

Kepalok pa lager