Program:

11.00-11.05 Velkommen

11.05-11.25 Korn - historie til malt og maltsatsinga på Voss - Atle Ove Martinussen, Vestnorsk kulturakademi

11.25-11.35 Historie om korndyrkinga på Voss og prosjektet - Gunnlaug Røthe, NLR Vest

11. 35-11.45 Kaffipause

11.45-12.30 Korndyrking for nybyrjarar - Håvar Hanger, NLR Trøndelag

12.30-13.15 Pause med mat.

13.15-14.00 Jordarbeiding til korn og gras - Atle Haugnes, NLR Trøndelag

14.00-14.10 Kaffipause

14.10-14.30 Erfaringar med korndyrking og krossing – Olav Dugstad, gardbrukar

14.30-15.00 Oppsummering og diskusjon

Tresking 5