Jordbær som ny produksjon på gården?

Salg av bær er en god inntektskilde for bønder på Vestlandet, og det er plass til flere! Jordbær kan være både hovedproduksjon og tilleggsproduksjon på en gård.

Kurset er en innføring i jordbærdyrking og passer for nye dyrkere og de som vurderer å starte. I tillegg kan det være en fin repetisjon av det grunnleggende for de som har holdt på noen år.

Kurset går gjennom tema som jordbærplantas vekst, blomstring og bærutvikling, krav til vokseplass og næringsbehov, sortsvalg, vanlige skadegjørere, stell gjennom året og økonomi.

Påmeldingsfrist 20. november

2018 06 06 13 08 34