Eit berekraftig vestlandsjordbruk byggjer på lokale ressursar!

Oppsummering frå snart fem år med prosjektet Karbonlagring og andre klimavenlege tiltak i vestlandsjordbruket.


Faglege innlegg om levande jord, jord som lokal ressurs, praktisk jordbruk, bruk av biokol og karbonlagring i jord, og kva forskinga seier.


  • Siri Haugum, klimaforskar: Vestlandsbonden kan produsera mat og ivareta naturmangfaldet og klima. Samtidig!
  • Yngve Rekdal, Nibio: Utmarksbeite – ei viktig brikke
  • Carlo Aall, professor i berekraft: Når det regnar i Brasil... Korleis påverkar den nye forma for grenseoverskridande klimarisiko vestlandsjordbruket?
  • Debatt/ samtale: Vegen vidare; Voss og vestlandsjordbruket mot 2050
  • Meir informasjon om programmet kjem etter kvart!


Pris kr 250 inkludert lunsj basert på lokale ressursar.

Medarrangør er Voss herad.

Påmeldingsfrist er 17. november.