Innhald:

  • Overskotsmassar - problem eller ressurs. Korleis bruke overskotsmassar til nydyrking eller forbetring av jordbruksareal?
  • Eigenskapar hos ulike typar jord.
  • Handtering av overskotsmassar til jordbruksføremål
  • Miljøomsyn, regelverk og krav til søknader.
  • Praktisk gjennomføring – «jordtipp».
  • Tur i felt, til «jordtipp» i nærleiken.

Påmelding snarast råd, innan 13. april. Bruk gjerne påmeldingsskjemaet på vår nettside vest.nlr.no. Har de spørsmål, ta kontakt med kursansvarleg Olav Martin Synnes, 99573688, olav.martin.synnes@nlr.no.


Kurshaldarar: Trygve Torsteinsen og Olav Martin Synnes, NLR Vest.

Pris: Kr 2000,- for medlem/2 650,- for andre. Medrekna mat og drikke, og kursbok.

Kurset er fagleg retta. Målgrupper er gardbrukarar, jordeigarar, entreprenørar og kommunale sakshandsamarar.

Por OSM S Kodje juni