Velkommen til kurset HMS i landbruket på Teams.

Tid: 30. mars kl. 19:00-22:00. Lenke vert sendt ut dagen før kursstart, samt ein halv time før start.

Pris

  • NLR-medlemar med HMS-avtale; kr 2000,- + mva
  • NLR-medlem; kr 2500,- + mva
  • Andre; kr 3000,- + mva
  • Deltakar nr. to og fleire frå same verksemd; kr 1500,- + mva

Informasjon om kurset

HMS i landbruket
14