Bakgrunn

Norsk epleproduksjon har varierende produksjonsvolum alt etter hvor vellykket sesongen måtte være for dyrkerne. Vi kan bare kjøpe norske epler i 3-4 måneder. Vi dekker rundt 15 % av epleforbruket og vi bør kunne øke norskandelen.

Mål

Vi vil at deltakerne skal kunne beslutte om de skal være deltids- eller fulltidsepledyrkere

-Kjenne til viktige skadegjørere og varslingssystem

-Kjenne til viktige plantedyrkingsforutsetninger

-Kjenne til kravene de blir stilt overfor i dyrkinga fra myndighetene og grossistene

Kursgjennomføring

Det blir lagt opp til flere kursdager/kvelder med fysisk oppmøte på tre av samlingene. Enkeltemner blir tatt via Teams.

Første kursdag vil være lørdag 4. februar kl 10-16 i Lier. Vi vil da ta grunnleggende om epledyrking, samt en runde beskjæring av epletre.

Andre tema vi skal gjennom:

  • Vårarbeid: gjødsling, ugrasbekjemping, skadegjørere
  • Sommerarbeid; håndtering av skadegjørere og tynning
  • Innhøstingskrav av forskjellige sorter
4.februar

Fysisk samling - grunnleggende epledyrking og beskjæring

Start mars

Teams - oppsummering fysisk samling, tidsaktuelle teama
Medio AprilFysisk samling - vårarbeid med gjødsling, ugrasbekjemping, skadegjørere

Start mai

Teams - oppsummering fysisk samling, tidsaktuelle teama
Medio juniFysisk samling - sommerarbeid med håndtering av skadegjørere og tynning

Start sept.

Teams - oppsummering fysisk samling, tidsaktuelle teama

Medio oktoberFysisk samling eller Teams - innhøstingskrav av forskjellige sorter

Organisering

Kurset blir gjennomført av fruktrådgiver Gaute Myren i NLR Viken. Gaute Myren har 13 års erfaring som fruktrådgiver og har før dette arbeidet 8 år som lektor innen videregående opplæring i naturbruk.

Kurset vil være åpent for alle interesserte uavhengig av om de er medlemmer i NLR eller ikke.


Meld deg på!