Tysdag 14. februar kl. 19.00-21.00 blir det arrangert digitalt skogkveld over Teams.

Vi går gjennom følgjande tema:

  • Hogst
  • Planting og skogkultur
  • Skatt og skogfond
  • Tilskotsmogelegheiter i skogbruket
  • Skogsbilveg
  • Frivillig skogvern
  • Skogbruksplan

Det er også lagt opp til spørsmål og diskusjon.

Kurset er tilpassa skogeigarar som ynskjer meir kunnskap om skogbruk.

Kursavgift: Må vere/bli medlem i Sogn og Fjordane Skogselskap (350kr/året)

Påmelding: Send e-post til ruben@skogselskapet.no, og merk e-posten med namn og adresse

Maks 15 deltakarar.

Arrangør: Sogn og Fjordane Skogselskap

Kurshaldarar: Arnt Laukeland, Svein Saure, Ruben R. Bøtun

Kurset er delfinansiert av Vestland Fylkeskommune

Skogbilde m logo Skogens vokter