Måndag 30. januar kl. 19.30-21.00 blir det arrangert digitalt skogkveld over Facebook.

Vi går gjennom følgjande tema:

 • Eit utval av norske treslag
 • Korleis veks treet?
 • Fotosyntesen og karbonbinding i tre
 • Kva er inni treet?
 • Kva kan samfunnet bruke trevirket/råstoffet til?
 • Kva kan eg som person bruke ulike treslag til?
 • Kva skjer under hogst og etter hogst?
 • Kan eg plante min eigen skog/eige tre?
 • Frøsanking på eiga hand
 • Kort info om Skogloven
 • Kort info om Naturmangfaldsloven
 • Spørsmålsrunde
 • Opent for alle!

Kurser et tilpassa alle som ynskjer meir kunnskap om skog og tre.

Ingen påmelding.
Direktesendt på Facebook, opent for alle: https://fb.me/e/2mpeqOfsK

Skogbilde m logo Skogens vokter