Velkommen til kurs i Praktisk HMS-arbeid, del 1.

Tid: 27. september 19:00-22:00

Stad: Teams. Lenke til kurset vert sendt ut til påmelde dagen før kursstart.

Pris

Kontaktinfo kurshaldarar


Kurset gjev godkjend HMS-kompetanse:

 • Oppfyller krav om HMS-opplæring for leiar (§ 3-5 AML).
 • Grunnleggande innføring i systematisk HMS-arbeid.
 • Er knytt opp til sjekklistene i KSL, konkret og praktisk om HMS på din gard.

Innhald:

 • Skade og ulukkesrisiko i landbruket
 • Kartlegging av arbeidsmiljø, risiko, SJA, tiltak og rutinar
 • Ergonomi/ psykisk helse
 • Brann- og el-tryggleik
 • Kjemisk og biologisk arbeidsmiljø
 • Fysisk arbeidsmiljø, støy/ vibrasjonar, lys, ventilasjon
 • Arbeidsgjevaransvar/ opplæring/ beredskap/

Omfang: Kurset er i tre delar, i alt 12 timar.

 1. Rettleiing, motivasjon, grunnleggande om HMS - Teams med lærar, (3t)
 2. E-læring, eigenstudie på internett med fagstoff, oppgåver og testar + vernerunde. (6t)
 3. HMS på garden i praksis, drøfting av vernerunde, risikovurdering, rutinar, meir om beredskap. Med lærar, (3 t)