Skjermbilde 2022 07 15 kl 11 20 01

Lær å vurdere jorda di

Ta jordlappen

Grunnlaget for god avling av riktig kvalitet legges gjennom god jord. Men hva kjennetegner god jord? Og hvordan vet du om det er god jord på din gård?

Ved å ta kurset Jordlappen blir du kjent med hva som gjør ei god jord til nettopp det - god. Du lærer også jordtester du kan gjøre på egen gård for å kartlegge status hos deg.

Program

Oppstart kl 10.00

Jordartene i området

Hva kjennetegner disse?

v/ NLR Innlandet

Grunnleggende om jord

  • 10 indikatorer for å sjekke jorda di
  • Jordliv og plantevekst – foredrag og lupepreparater av jord, røtter og småkryp
  • Grunnleggende om jord - rulletest

v/ Reidun Pommeresche, NORSØK

Lunsj kl 11.30

Utesesjon

  • Gjennomgang av hva vi gjør ute
  • Graving og studering av jordart, røtter, grynstruktur, pakka sjikt og jordliv
  • Ta Jordlappen: dere får grave og vurdere jord ute
  • Gjennomgang av medbrakte jordklumper med røtter
  • Oppsummering

Slutt cirka kl 16.00

Forberedelser

Ta med en jordklump fra egen åker, med intakte planter og røtter (15 x 15 x 30 cm dypt) – i kasse med tett botn (for å hindre eventuell spredning av diverse jordsmitter).

Arrangør: NLR Innlandet og NORSØK

Pris

Medlemmer av NLR: kr 400,-

Ikke-medlemmer: kr 800,-