Praktisk bruk av presisjonsutstyr - NLR Vest inviterer til fagmøte på Teams

Tid: Tysdag 5. juli kl. 19.30

Stad: Teams. Lenke til møtet vert sendt ut kl 15.00 mandag 4. juli og kl 19.00 5. juli (til alle). Påmeldingsskjema vert stengt ved siste utsending av lenka.

Tema:

Fleire har investert i presjsonsutstyr, men korleis bruke det i praksis?

Vi går gjennom praktisk oppsett og bruk som er generelle og aktuelle for dei fleste typane av utstyr.

    • Montering
    • Oppsett av traktor og reiskap
    • Skifter
    • Køyremønster
    • Rapportering

Vi legg og opp til deling av tips og erfaringar.

Pris: kr 100 (medlem)/200 (andre), pris er ekskl. mva.

Presisjon