I juni inviterer til to turer, som gir mulighet for å besøke fruktdyrker-kollegaer i Vestland.

Den 8. juni er det tur til Lærdal, tema morell. Det blir besøk i hager og omvisning på det nye pakkeriet på Håbakken.

Den 14. juni er det tur til Hardanger, tema eple og plomme. Her blir det også besøk i frukthager, og kanskje noe mer.

Mer detaljer og mulighet for påmelding kommer senere, men hold av datoene hvis dette høres interessant ut.
Disse to turene er støttet av Vestland Fylkeskommune.