Gjødselsituasjonen og mekaniseringstiltak

Tid: Onsdag 19. januar kl 19.30
Stad: Teams


Høge energi- og råvareprisar har ført til ein kraftig auke i gjødselprisar. Framfor neste sesong er det fleire tiltak vi kan gjere for å få utnytte gjødsla best mogleg.

Det finst større og mindre tiltak på mekaniseringssida, både med eksisterande utstyr eller evt. investering i nytt utstyr.


Program:

  • Gjødselsituasjonen no
  • Tiltak på mekaniseringssida v/Gunstein Dyrdal

Pris: 100,- for medlem i NLR/ 200,- for andre.

Meld deg på her

Image 61a7394ec7ebc