OBS Deltagerbegrensing!

Medlemmer i Norsk Landbruksrådgiving Øst og andre NLR enheter har fortrinnsrett.

Program

Med forehold om endringer i programmet