Hms landbruk 21

Kurset gjev godkjend HMS-kompetanse:

 • Oppfyller krav frå styresmaktene om HMS-opplæring for leiar (§ 3-5 AML).
 • Grunnleggande innføring i systematisk HMS-arbeid.
 • Er knytt opp til KSL-standardane, konkret og praktisk om HMS på din gard.

Innhald:

 • Skade og ulukkesrisiko i landbruket
 • Kartlegging av arbeidsmiljø, risiko, SJA, tiltak og rutinar
 • Ergonomi/ psykisk helse
 • Brann- og el-tryggleik
 • Kjemisk og biologisk arbeidsmiljø
 • Fysisk arbeidsmiljø, støy/ vibrasjonar, lys, ventilasjon
 • Arbeidsgjevaransvar/ opplæring/ beredskap/

Omfang: Kurset er i tre delar, i alt 12 timar.

 1. Rettleiing, motivasjon, grunnleggande om HMS - Teams med lærar, (3t)
 2. E-læring, eigenstudie på internett med fagstoff, oppgåver og testar + vernerunde
 3. HMS i praksis, drøfting av vernerunde, risikovurdering, rutinar, meir om beredskap - Teams med lærar, (3 timar)

Pris:

 • 2500,- for medlemar i Norsk Landbruksrådgiving
 • 1.900,- for medlemar med HMS-avtale
 • 3.200,- for andre
 • 1.300,- for deltakar nr. 2 frå same verksemd