Europro kommer og demonstrerer bruk av mobil gjødselseparator på gjødsel fra ammeku og gris.

Mengdene med skit hos svineprodusentene har økt formidabelt som følge av kravene til mengde av strø i grisefjøsa har blitt strengere.

I ammekubesetninger kan problemet ofte være at gjødsla er for tørr og det må tilsettes vann. Dermed sliter mange med at gjødselkummene renner full eller tetting av slanger på slangespreder under utkjøring.

Med separeringa, så vil du kunne øke lagerkapasiteten, forutsatt at tørrfraksjonen blir så tørr at den kan lagres ute.


Interessert? Ta tur til Skaun.


Enkel servering!