Andelslandbruk er et samarbeid mellom bønder og forbrukere der ansvaret og avlingene deles. Omsetningsformen etterstreber bærekraft i alle ledd; både for jorda, planter, dyr, bonden og forbrukere.
Modellen er et eksempel på hvordan forbrukere og bønder i samarbeid tar ansvar for matproduksjonen.

Hva er eit andelslandbruk?

Andelslandbruk er en av de mest miljøvennlige formene for landbruk; et samarbeid mellom bønder og forbrukere, der risiko, ansvar, arbeid og avling blir delt. Det gir en kortere verdikjede, som reduserer transportbehovet og tiden fra jord til bord. Slik får produktene bedre kvalitet og lagringsevne enn de du finner i butikken. Dette reduserer matsvinn, samtidig som det sikrer at matproduksjonen foregår i Norge. I tillegg styrker andelslandbrukene lokalsamfunnet ved å invitere forbrukerne med i produksjonen, og fungerer som en sosial møteplass for deltagerne.

Andelslandbruk er en modell som etterstreber bærekraft i alle ledd og er basert på tillit og gjennomsiktighet. Andelshaverne betaler ikke for en bestemt mengde produkter, men for en bestemt produksjon som eies av og deles mellom andelshaverne. Partene avklarer på forhånd arbeidsfordeling, hvem som har ansvar for høsting, distribusjon og eventuell dugnadsinnsats. Driften skjer på en ansvarlig og varsom måte som tar vare på miljøet, både for nåværende og framtidige generasjoner. Andelslandbruket etterstreber å opprettholde og fremme helsen til både jord, planter, dyr og mennesker.

5 grunnprinsipp:

  1. Dialog om landbruksdriften
  2. Gjennomsiktig økonomi
  3. Delt avling, delt risiko
  4. Involvering av andelshaverne
  5. Bærekraftig landbruksdrift

Historie:

Det første andelslandbruket ble etablert i 2006 på Øverland gård i Bærum i Akershus som er eid av Norges Vel. Per februar 2019 finnes det 78 andelslandbruk i drift i Norge, kun 4 av disse er på Vestlandet.

6 nye andelslandbruk i Vestland fylke starter opp i 2020:

Nils Andreas Brekke og Sigrid Fangel, Fitjar (Ullgris), Vegard Helland og Anne Grete Nedrebø, Tysnes (storfe), Anne Lise Breievne, Omastrand (bær), Arne Fykse, Øystese (frukt), Nils Dolvik og Sophie Døsvik, Arna (Økologisk sau) og Inge Håkon og Ingfrid Sleire, og Roy og Berit Rasmussen, Masfjorden (samarbeid mellom flere bruk)

Alle de 6 nye andelsbrukene tilbyr varierte produkt og mange spennende aktiviteter på garden, for både barn og voksne.

Breievne Poster
1 av dei 6 andelslandbruka med vestlandsmodell. bla for å sjå dei andre.
Fykse Poster
1 av dei 6 andelslandbruka med vestlandsmodell. bla for å sjå dei andre.
Osternes Poster
1 av dei 6 andelslandbruka med vestlandsmodell. bla for å sjå dei andre.
Oppetveiten Poster
1 av dei 6 andelslandbruka med vestlandsmodell. bla for å sjå dei andre.
Nedre Helland Poster
1 av dei 6 andelslandbruka med vestlandsmodell. bla for å sjå dei andre.
Bortom elva Poster
1 av dei 6 andelslandbruka med vestlandsmodell. bla for å sjå dei andre.