Vestlandsmodell andelslandbruk

11.06.2019 (Oppdatert: 15.01.2020)

Et typisk vestlandsbruk er stein og knaus med noen grønne flekker innimellom. De store åkrene er det langt i mellom. Hvordan kan vi etablere andelslandbruk her? I samarbeid med Fylkesmannens Landbruksavdeling, Hordaland Fylkeskommune, Andelslandbruksprosjektet i Økologisk Norge og utvalgte bønder i Hordaland skal vi lage modeller for andelslandbruk med det vestlandsbønder produserer.


Andelslandbruk er et samarbeid mellom bønder og forbrukere der ansvaret og avlingene deles. Omsetningsformen etterstreber bærekraft i alle ledd; både for jorda, planter, dyr, bonden og forbrukere.
Modellen er et eksempel på hvordan forbrukere og bønder i samarbeid tar ansvar for matproduksjonen. 

Hva er eit andelslandbruk?

Andelslandbruk er en av de mest miljøvennlige formene for landbruk; et samarbeid mellom bønder og forbrukere, der risiko, ansvar, arbeid og avling blir delt. Det gir en kortere verdikjede, som reduserer transportbehovet og tiden fra jord til bord. Slik får produktene bedre kvalitet og lagringsevne enn de du finner i butikken. Dette reduserer matsvinn, samtidig som det sikrer at matproduksjonen foregår i Norge. I tillegg styrker andelslandbrukene lokalsamfunnet ved å invitere forbrukerne med i produksjonen, og fungerer som en sosial møteplass for deltagerne.

Andelslandbruk er en modell som etterstreber bærekraft i alle ledd og er basert på tillit og gjennomsiktighet. Andelshaverne betaler ikke for en bestemt mengde produkter, men for en bestemt produksjon som eies av og deles mellom andelshaverne. Partene avklarer på forhånd arbeidsfordeling, hvem som har ansvar for høsting, distribusjon og eventuell dugnadsinnsats. Driften skjer på en ansvarlig og varsom måte som tar vare på miljøet, både for nåværende og framtidige generasjoner. Andelslandbruket etterstreber å opprettholde og fremme helsen til både jord, planter, dyr og mennesker. 

5 grunnprinsipp:

  1. Dialog om landbruksdriften
  2. Gjennomsiktig økonomi
  3. Delt avling, delt risiko
  4. Involvering av andelshaverne
  5. Bærekraftig landbruksdrift

Historie:

Det første andelslandbruket ble etablert i 2006 på Øverland gård i Bærum i Akershus som er eid av Norges Vel. Per februar 2019 finnes det 78 andelslandbruk i drift i Norge, kun 4 av disse er på Vestlandet.

6 nye andelslandbruk i Vestland fylke starter opp i 2020:

Nils Andreas Brekke og Sigrid Fangel, Fitjar (Ullgris), Vegard Helland og Anne Grete Nedrebø, Tysnes (storfe), Anne Lise Breievne, Omastrand (bær), Arne Fykse, Øystese (frukt), Nils Dolvik og Sophie Døsvik, Arna (Økologisk sau) og Inge Håkon og Ingfrid Sleire, og Roy og Berit Rasmussen, Masfjorden (samarbeid mellom flere bruk)

Alle de 6 nye andelsbrukene tilbyr varierte produkt og mange spennende aktiviteter på garden, for både barn og voksne.

Vi vil takke alle som har vært med og støttet prosjektet Vestlandsmodeller for andelslandbruk

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.