Verknadstabell for ugrasmiddel i ENG og BEITE

15.06.2017 (Oppdatert: 15.06.2017)

Her finn du verknadstabell for ugrasmiddel i eng og beite, utarbeidd av Norsk Landbruksrådgiving Vest, revidert mai 2017.